Samen met Adrienne heb ik de visie op uitvaartzorg van Monuta Adrienne Klein ontwikkeld. We bieden persoonlijke begeleiding zonder professionaliteit te verliezen; wij willen open en nabij zijn, zonder de afstand te verliezen waarmee we u goed kunnen helpen; wij willen niet alleen praktische hulp bieden, maar met u meedenken over de inhoud van het afscheid.

Kortom: ik sta voor toegankelijke communicatie en inhoudelijke dienstverlening. Gedrieën geven Lenny, Adrienne en ik gestalte aan deze visie.

 

Ervaring

Bijna twintig jaar heb ik gewerkt als gemeentepredikant in Zeeland. Dat betekende werken met en voor mensen op de kruispunten van hun bestaan. Vaak heb ik mensen terzijde gestaan als een dierbare was gestorven. In dat woordje ‘terzijde’ zit voor mij de bijzondere waarde van mijn werk als uitvaartverzorger. Een week lang trek ik met mensen op, leer ik hun verhaal kennen, hoor van gemis en verdriet, maar ook van de grappen en de grollen. Ik heb in de loop der jaren geleerd goed te luisteren, mee te denken over de vormgeving van de uitvaart en woorden te geven aan herinneringen. Deze vaardigheden zet ik graag voor u in.

 

Ruimte

Ik help u graag zó, dat u met een goed gevoel terug kijkt op het afscheid. Dat goede gevoel is er als er enerzijds ruimte is voor uw verdriet en als er anderzijds ruimte is voor herinneringen. Die ruimte kan ik u geven door praktische zorg uit handen te nemen en door met u mee te denken over de betekenis van uw geliefde voor u. Samen vinden we dan wel woorden, gebaren, muziek en dingen om te doen waarmee de dag van de uitvaart vorm wordt gegeven.

 

Over mijzelf

Ik ben getrouwd met Adrienne, samen hebben we drie kinderen. Ik ben altijd graag actief geweest met de kinderen (voetbal, school, huiswerk maken, etc.), maar ze worden inmiddels al wat ouder en dus zelfstandiger. Het mooie Veere is onze thuisbasis. Ik heb een kinderboek geschreven (‘Oma, Tess en ik’) en lees graag kinderboeken. Er zijn trouwens prachtige kinderboeken over dood en verlies. Ik vertel u er graag over.