Begraafplaatsen in de Gemeente Ede

Wanneer men kiest voor begraven, hebben de nabestaanden na de uitvaart een plek om naartoe te gaan. Hier kunnen zij bij de overlenene zijn en herinneringen ophalen. En vaak is het ook een plek om even tot rust te komen. De Gemeente Ede beschikt over vijf begraafplaatsen.

De begraafplaatsen liggen op de volgende locaties:

• Asakkerweg 6, Ede

• Kerkhoflaan 36, Bennekom

• Alexanderweg 9, Bennekom

• Kerkhoflaan 18, Lunteren

• Pothovenlaan 44, Otterlo

• De Oude Heuvel 2, Ederveen

 

De begraafplaatsen zijn iedere dag geopend en tussen zonsopgang en zonsondergang toegankelijk. Aula's Op de begraafplaatsen in Ede, Lunteren, Otterlo en Ederveen zijn aula’s aanwezig. In Bennekom kunt u gebruik maken van een gebouw dat buiten de begraafplaats ligt. Dit gebouw is niet van de gemeente. De Edese aula heeft een familiekamer, een grote zaal met orgel en muziekinstallatie en een condoleanceruimte met eenvoudige keuken. Na het condoleren kan daar koffie, cake, een broodje of naar wens iets anders worden geserveerd. De aula in Lunteren kan zowel voor de afscheidsdienst als voor de condoleance worden gebruikt. U heeft hier de mogelijkheid om koffie te schenken en een broodje te eten. De aula’s in Ederveen en Otterlo zijn soberder maar zijn met enkele aanpassingen geschikt voor de afscheidsdienst en mogelijkheid tot condoleren.

Particulier graf U kunt kiezen voor een particulier of een algemeen graf. Een particulier graf wordt voor tien, twintig of dertig jaar uitgegeven. In deze periode bepaalt alleen de rechthebbende wie in het graf wordt begraven. De rechthebbende is meestal een familielid. Soorten Er zijn particuliere graven voor kinderen tot 12 jaar en particuliere graven voor personen van 12 jaar en ouder. In het graf kunnen 2 overledenen worden begraven. Op de begraafplaatsen in Ede, Bennekom en Otterlo kunt u ook kiezen voor een particulier graf voor 3 overledenen. U kunt ook asbussen bijzetten, boven het aantal begraven overledenen waarvoor een particulier graf is uitgegeven. U mag een particulier graf ook als grafkelder inrichten.

 

Gedenkteken

Een gedenkteken is niet verplicht. Kiest u ervoor een gedenkteken te plaatsen dan moet u zelf het onderhoud verzorgen. Termijn Na tien, twintig of dertig jaar verloopt de eerste termijn van de grafrechten. De rechthebbende ontvangt ruim een jaar voor het aflopen van de grafrechten informatie over het wel of niet verlengen van de grafrechten. De rechthebbende kan het grafrecht daarna verlengen met een periode van steeds tien jaar. Na het beëindigen van het grafrecht wordt de grafbedekking verwijderd en kan het graf worden geruimd.

 

Algemeen graf

U kunt kiezen voor een particulier of een algemeen graf. Er zijn algemene graven voor kinderen tot 12 jaar en algemene graven voor personen van 12 jaar en ouder. De kenmerken van een algemeen graf zijn:

• Bij een algemeen graf is de gemeente de eigenaar en heeft dus het zogeheten ‘Grafrecht’;

• In één algemeen graf kunnen tot drie overledenen worden begraven;

• Wij (de gemeente) geven aan wie er in het graf wordt begraven;

• De begraven overledenen zijn meestal geen familie van elkaar;

• Asbussen mogen niet worden bijgezet in een algemeen graf;

• Een algemeen graf is goedkoper dan een particulier graf.

 

Gedenkteken

Een gedenkteken is niet verplicht. Kiest u ervoor een gedenkteken te plaatsen dan moet u zelf het onderhoud verzorgen. Termijn Tien jaar na de laatste begraving in het graf kan het algemene graf worden geruimd. Verlengen van de termijn is niet mogelijk. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via de Ede Stad en de website van de gemeente.

 

Foetushof

Een foetus is een vroeggeboorte voor de 24e week van de zwangerschap. Het begraven van een foetus is wettelijk niet verplicht, maar kan wel. Vanaf 24 weken is begraven wettelijk verplicht. Naast eenalgemeen en particulier kindergraf is het mogelijk de foetus te begraven op het foetushof. De begraafplaats in Ede aan de Asakkerweg heeft zo’n hof. Bij begraven op het foetushof wordt een graszode gelicht om daaronder de foetus te begraven in uitsluitend afbreekbaar materiaal. Na begraven wordt graszode teruggelegd waarna de grasmat herstelt. Na enige tijd is de begraafplek niet meer herkenbaar.

 

Gedenkteken

Op de begraafplek zelf mogen geen herdenkingstekens, materialen en bloemen geplaatst worden. Er is een centrale herdenkingsplek op het foetushof. Op de veldkeien rond de vlindersteen mag men tijdelijk bloemen en herdenkingsmaterialen leggen. Familie kan een glazen herdenkingsvlinder plaatsen op de vlindersteen van de centrale gedenkplek van het foetushof.