Protocol en etiquette rondom de uitvaart

Zonder dat we het ons misschien altijd realiseren spelen protocol en etiquette bij de voorbereiding en uitvoering van alle evenementen een prominente rol. 

Waarom? 

Om discussies te vermijden, respect te tonen en om op een juiste manier om te gaan met andere mensen en culturen. Protocol zorgt dat dat alles soepel verloopt; etiquette draagt bij tot de juiste verhoudingen tussen mensen. Protocol en etiquette zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de maatschappij, in elke organisatie en bij iedereen draait alles om respect, gastvrijheid en aandacht. Als we daaraan goed invulling geven, is iedereen tevreden en toont men professionaliteit. Vaak wordt vanuit onbekendheid en onervarenheid de suggestie gewekt dat protocol en etiquette ouderwets, oubollig en elitair zijn en vaak ervaren wordt als een last. 

Niets is echter minder waar!

Protocol helpt bij de invulling van een evenement: geen keurslijf, maar houvast. Want of het nu gaat om de organisatie van een huwelijk, een staatsbanket of een dance-event. Protocol is overal. En dus zeker ook rondom een uitvaart. Protocol en etiquette bewegen voortdurend mee met maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de rol die het internet en de sociale media tegenwoordig innemen. Wat vroeger rondom een uitvaart op bepaalde gebieden misschien gebruikelijk was, is nu wellicht ouderwets.