Actueel

We blijven hun namen noemen…

Op het moment dat ik dit schrijf, kijk ik vanuit het raam van mijn kantoor naar buiten: de zon schijnt en de temperatuur is nog ongekend hoog voor de tijd van het jaar. Ik bedenk me dat het afgelopen jaar bijzonder snel voorbij is gegaan. Het was een jaar met uitvaarten in stilte en met besloten uitvaarten, met bijzondere en met eenvoudige uitvaarten. Ik ben dankbaar dat ik opnieuw families heb mogen bijstaan in het verdriet van hun geliefde. Of hij of zij nu jong of oud geworden is: iedere geliefde verdient een waardig en stijlvol afscheid.

Het eerste jaar

Vijf praktische tips om uitvaartwensen te bespreken

Iedere dag maken we keuzes, bewust of onbewust, met kleine of grote gevolgen voor nu én voor later. Maar staan we wel eens stil bij de keuzes voor na ons leven? Hoe willen we dat ons afscheid eruitziet? De meeste mensen willen wel een afscheid dat bij hun leven past, maar staan hier niet bij stil wanneer ze nog volop in het leven staan. Op zich erg logisch, maar praten over uitvaartwensen zou toch doodgewoon moeten zijn? Ook al weten we dat het belangrijk is om hier op tijd bij stil te staan, toch zien we dat dit gesprek vooruitgeschoven wordt.

Persoonlijk afscheid voor elk budget

Na het overlijden van een dierbare moeten er in korte tijd veel keuzes worden gemaakt. Zoals de keuze voor begraven of cremeren, de locatie, bloemen en vervoer. Keuzes die allemaal geld kosten. Is er weinig budget beschikbaar of was iemand helemaal niet verzekerd? De uitvaartverzorgers van Monuta denken graag mee om met elk budget een waardig afscheid te verzorgen dat past bij de wensen van uw overleden dierbare. Welke mogelijkheden zijn er om kosten te besparen? 

Wat te doen bij overlijden in het buitenland?

Wanneer een dierbare overlijdt staat uw wereld even stil. Helemaal als dat plotseling tijdens de vakantie gebeurt. Toch moet er in korte tijd veel geregeld worden. In bijna alle gevallen moet uw overleden dierbare dan teruggebracht worden naar Nederland. Andersom komt ook vaak voor: dat een overleden dierbare teruggebracht moet worden naar het thuisland. Weet u wat u als eerste moet doen bij een overlijden in het buitenland? Wij zetten het graag voor u op een rijtje.

Een jaar voorbij…

Vandaag herdenken wij de sterfdag van onze moeder en schoonmoeder. Op 17 augustus afgelopen jaar overleed zij na een korte periode van zorg en vrees. De avond voor haar overlijden zat ik samen met mijn vrouw nog aan haar bed, niet wetende dat ik de volgende ochtend vroeg gebeld zou worden door mijn broer en dat hij zou vertellen dat onze moeder, voor ons toch nog plotseling, was overleden. Een bericht dat nauwelijks te bevatten was. Wat komt er dan ineens veel op je af!  Naast verdriet en vragen is er de zorg om vader, broers en zussen en niet te vergeten om onze jonge neefjes.

Een waardig afscheid

Erkenning en waardering staan voorop bij onze dienstverlening. 

Monuta wil graag iets terugdoen voor hen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom zijn wij trotse partner van Veteranendag; een nationaal evenement waar heel Nederland meer dan 111.000 veteranen bedankt voor hun inzet, nu en in het verleden. Veteranendag vindt plaats op zaterdag 30 juni a.s. op het Malieveld in Den Haag.

Monuta Sepers verzorgt graag een waardig en stijlvol afscheid voor iedereen.

Vaderdag

Jaap en Jan. Beiden werden geboren aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op 26 februari 1945. Over het leven van mijn vader kan ik veel vertellen. Ik zou bijvoorbeeld kunnen schrijven over zijn liefde voor het gezin of over zijn goede hart dat altijd openstaat voor een ander. Ik zou het echter fijn hebben gevonden om niet alleen over hem te schrijven, maar ook over zijn geliefde tweelingbroer Jaap. Uit verhalen weet ik dat ze sterk met elkaar verbonden waren, dat ze zelfs onafscheidelijk waren en dat er veel gelijkenissen waren. Zo woonden ze bijvoorbeeld, ieder met hun gezin, naast elkaar. Beiden op een boerderij, elkaar helpend daar waar het nodig was.

In liefdevolle herinnering

Net als in eerdere jaren, wil ik graag een moment stilstaan bij het jaar dat inmiddels bijna achter ons ligt. Ook in 2017 heb ik nabestaanden mogen begeleiden bij het afscheid nemen van hun geliefde. Geliefden die een hoge leeftijd mochten bereiken, maar ook geliefden die op jonge leeftijd werden weggenomen. Ik dank iedere familie voor het vertrouwen dat ze dit afgelopen jaar in mij gesteld hebben. Elke ontmoeting, alle bijzondere gesprekken: ze blijven mij bij.