Contact

Monuta Sepers

Wildemaetstraat 12
8081 AH
Elburg

Veelgestelde vragen

Na hoeveel dagen vindt de uitvaart plaats?

De wet op de lijkbezorging is sinds 2010 aangepast. Voor die tijd was het aantal dagen tot de dag van de uitvaart 5 dagen. In 2010 is dit gewijzigd naar 6 werkdagen. Daarin zijn de dag van overlijden, weekenddagen en feestdagen niet meegenomen. Mocht er familie uit het buitenland moeten komen die het niet redt om binnen de gestelde termijn aanwezig te zijn, dan kunnen we een verzoek tot uitstel aanvragen.

Verder geldt dat er na het moment van overlijden tot aan de begrafenis of crematie minimaal 72 uur (3 dagen) moet zitten.

Wat is het verschil tussen een algemeen graf en een gekocht graf?

Een algemeen graf is een graf wat niet in het bezit van u is. Dit is een gemeentelijke graf en uw dierbare ligt in het graf met 1 of meerdere personen. De grafrust is gemiddeld genomen 10 jaar en daarna kan de gemeente overgaan tot het ruimen van het graf. Ook zijn er speciale regels wat wel of niet mag ten aanzien van een gedenksteen o.i.d. Deze regels verschillen per gemeente.

De term ‘gekocht graf’ kennen we niet meer. U huurt een graf termijn voor bepaalde tijd. Dit kan zijn 10, 20, 30 jaar of voor onbepaalde tijd wat normaliter 50 jaar is. Aan elke huurperiode zit een ander tarief verbonden. Bij een huurgraf is er ten allen tijde gelegenheid en ruimte om de huurtermijn na het verstrijken van de termijn opnieuw te verlengen. Onbepaalde tijd houdt in dat het graf er is zolang de begraafplaats zijn bestemming als begraafplaats heeft. 

Mogen sieraden tijdens de crematie om blijven?

U mag zelf kiezen wat er met de sieraden gebeurt bij een crematie. Misschien wilt u ze bewaren als herinnering aan de overledene. Laat u de sieraden om bij de overledene, dan gaan deze mee in de crematieoven. De edelmetaalresten die overblijven na de crematie worden verzameld en verkocht. De opbrengst, jaarlijks een groot bedrag, gaat naar een aantal goede doelen. Alle crematoria in Nederland doen hieraan mee.

Moet je direct beslissen wat er met de as gebeurt?

Nee, dat hoeft u niet meteen te beslissen. Volgens de wet moet de as minimaal een maand in het crematorium blijven. Hier wordt de as bewaard in een askoker in de algemene nis. Deze is niet open voor publiek. Door de wettelijke termijn heeft u voldoende tijd om een goede keuze te maken voor de definitieve bestemming van de as.

Welke bestemming kan ik aan de as geven?

U kunt de as bewaren of verstrooien. Kiest u voor bewaren, dan kunnen de asresten in een sierurn in het columbarium van het crematorium worden bijgezet. Een columbarium is een muur met verschillende nissen waar urnen instaan. Een andere mogelijkheid is om de urn in een klein graf te plaatsen op een begraafplaats. Maar u mag de urn ook mee naar huis nemen en daar bewaren.

Kiest u voor het verstrooien van de as, dan kunt u dit (laten) doen op een speciaal daarvoor bestemd veld bij het crematorium. Er zijn ook speciale boottochten en vluchten voor het verstrooien van de as. Een andere mogelijkheid is een gedeelte van de as bewaren in speciaal daarvoor ontworpen sieraden. Wilt u meer weten? Klik dan hier.

Mag ik elk monument op het graf zetten?

Bij een algemeen graf zijn de mogelijkheden voor het plaatsen van een eigen grafsteen erg klein. Bij een eigen graf zijn er meer mogelijkheden, maar de regels zijn op elke begraafplaats verschillend. Elke gemeente heeft de eisen voor bijvoorbeeld het materiaal en de maximale afmetingen in een verordening staan. Deze kunt u gratis bij de gemeente opvragen.
Bij een plaatselijke steenhouwerij kunt u voorbeelden bekijken van verschillende vormen, materialen en teksten. Een grafmonument kost al snel een paar duizend euro.