Overslaan en naar de inhoud gaan
Afbeelding
Header vrouw schrijft kladblok

Aanvraag
Monuta Helpt

Waar moet uw project
aan voldoen

 • Het project is bestemd voor een doelgroep ten behoeve van palliatieve of terminale zorg, mantelzorg of ouderenzorg.
 • Het project levert een positieve bijdrage aan de fase voor, tijdens en na het afscheid van een dierbare.
 • Het bedrag dat u aanvraagt moet minimaal 10% zijn van het totale project bedragen en hiermee herkenbaar bijdragen aan het project.
 • De projectbegroting mag maximaal € 25.000,- bedragen.
 • We kennen geen donatie toe als uw organisatie een grote vermogenspositie heeft en u niet kunt aantonen dat u het gehele project niet daaruit of uit de reguliere geldstromen kunt financieren.
 • We kennen geen donatie toe voor exploitatie-, renovatie-, organisatie- of promotiekosten of vermogensopbouw of fondsvorming.
 • Alle donaties zijn eenmalig (lokale afdelingen van landelijke organisaties kunnen eenmalig een donatie ontvangen).
 • Het project moet (grotendeels) door vrijwilligers worden uitgevoerd.
 • Het betreft een project in Nederland met een lokaal karakter.
 • Alleen met een ambassadeur van Monuta Helpt kunt u een aanvraag indienen.
 • Het project mag nog niet zijn gerealiseerd voor/op de datum van de bestuursvergadering.
 • Een organisatie kan eens per drie jaar een aanvraag doen.
 • Het project mag niet het doel hebben mensen te winnen voor een religieuze of politieke stroming.
 • Serviceclubs zoals de Lions Club en de Rotaryclub kunnen geen aanvraag indienen bij Monuta Helpt. Een 'Stichting vrienden van...' beschouwen we niet als serviceclub.
 • Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen van een natuurlijk persoon, een samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersoon met een winstoogmerk honoreren we in principe niet.
 • De realisatie van het project is voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers.
 • Het is een project in Nederland met een lokaal karakter.
 • Het project wordt voor en door meerdere personen uitgevoerd.

Vereiste
documenten

 • Informatie van de begunstigde (statuten en uittreksel KvK).
 • Concrete projectomschrijving.
 • Planning en financiële onderbouwing/begroting van het project.
 • Bij grote vermogenspositie van de aanvrager: een schriftelijke onderbouwing waarom u de kosten van het project niet uit de eigen vermogenspositie of uit de reguliere geldstromen kunt financieren.
 • Omschrijving van de doelgroep.
 • Rol van de vrijwilligers.
 • Laatste complete jaarstukken.

Alleen complete aanvragen nemen we in behandeling!

Heeft u vragen over het thema of wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een donatie? U kunt ons bereiken via het contactformulier