Checklist voor na het overlijden

Direct na het overlijden

 • Waarschuw de huisarts of behandelend arts (in een instelling). De arts komt ter plaatse en stelt een verklaring van overlijden op.
 • Als iemand overlijdt tijdens een reis, bel de alarmcentrale van de reisverzekering.
 • Als iemand overlijdt door een ongeval, bel dan ook de autoverzekering.
 • Neem contact op met de uitvaartondernemer. 

Eerste dagen na het overlijden

 • Ga na of er een testament of andere wilsbeschikking (codicil) is. De overledene kan wensen hebben vastgelegd voor de uitvaart.
 • Check of er een uitvaartverzekering is.
 • De uitvaartondernemer komt helpen bij het plannen van de uitvaart.
 • Meld het sterfgeval binnen vijf dagen bij de gemeente, waar het overlijden plaatsvond. Vaak doet de uitvaartverzorger dit voor u. De gemeente stelt een akte van overlijden op.
 • U krijgt een afschrift van de akte van overlijden. Die heeft u nodig voor instanties (bank, levensverzekering, werkgever).

De eerste week

 • Laat een verklaring van erfrecht opstellen met eventueel boedelvolmacht. Dan kunt u bankzaken en dergelijke regelen.
 • Informeer de bank over het overlijden. Regel via de verklaring van erfrecht een nieuwe bevoegdheid voor bankrekeningen.
 • Vraag de bank naar het beleid bij een overlijden:
  • zijn er standaardformulieren om de wijzigingen door te geven?
  • worden vaste betalingen meteen stopgezet?
  • is de en/of rekening nog beschikbaar?
 • Breng de werkgever of uitkeringsinstantie op de hoogte en:
  • check of u recht hebt op een overlijdensuitkering.
  • check of de overledene meedeed met een werknemersspaarregeling.
  • check of de overledene pensioenrechten heeft opgebouwd.
 • Maak een lijstje van instanties en informeer hen over het overlijden. Denk aan verzekeringsmaatschappijen en de ziektekostenverzekeraar.

Tijdens de eerste weken

 • Vraag aanvullende sociale uitkering, tegemoetkoming in de studiekosten, verlaging van belastingtarieven, huursubsidie of alleenwonendenkorting op gemeentelijke lasten aan.
 • Vraag pensioen aan.
 • U kunt de Monuta Opzegdienst inschakelen voor opzeggingen.
 • Laat ongewenste post tegenhouden via het Nationaal Overledenenregister.

Tijdens de eerste maanden

 • Als het gaat om een ouder: regel zaken als voogdij, kinderbijslag, kinderopvang, gezinshulp.
 • Bij een koopwoning: neem contact op met de bank of een hypotheekadviseur om te praten over de hypotheek.
 • Bij een huurwoning: meld het overlijden bij de verhuurder of woningbouwvereniging en laat het contract op de nieuwe naam zetten.
 • Neem contact op met een belastingadviseur of notaris.
 • Bel met de Belastingdienst als u geen informatieformulier ontvangt, maar wel denkt dat u erfbelasting moet betalen.
 • Verwerk de laatste aangifte inkomstenbelasting van de overleden partner en vraag een T-biljet aan voor eventuele teruggaaf van inkomstenbelasting.
 • Inventariseer automatische afschrijvingen en creditcards en zeg deze eventueel op.
 • Inventariseer het banksaldo op de overlijdensdatum.
 • Inventariseer de lopende schulden, zoals belastingschuld, hypotheek, uitvaartkosten.
 • Inventariseer de boedel en inboedel of laat deze taxeren.
 • Ga na welke verzekeringsuitkeringen er zijn.
 • Ga na of u de hypotheek niet geheel of gedeeltelijk kan (of moet) aflossen.
 • Open de bankkluis, leeg deze en zeg hem op.
 • Ga effectendepots na en regel het beheer van onroerend goed en effecten.
 • Ga over tot de verdeling van de boedel, na aangifte van erfbelasting.