Grafkosten

De keuze voor een begrafenis of crematie heeft ook invloed op de totale uitvaartkosten. Begraven is meestal duurder dan cremeren.

Wanneer u kiest voor begraven, krijgt u namelijk te maken met grafkosten. Deze kunnen per gemeente en zelfs per begraafplaats sterk verschillen. Zo zijn grafkosten in de Randstad vaak hoger dan grafkosten in het zuiden van Nederland. Gemiddeld kost een graf in Nederland € 2.675,-. In Limburg betaalt men voor een eigen graf voor één persoon gemiddeld €1.833,-. In Noord-Holland lopen de kosten voor eenzelfde graf op tot gemiddeld € 3.494,-. Deze prijzen worden mede bepaald door de grondprijs van de gemeente en het onderhoud dat een graf vergt. Ook worden de grafprijzen beïnvloed door de stagnatie in de verkoop van graven door het toenemend aantal crematies.

Begraafplaatsen van Monuta

Begraafplaats Rustoord, Nijmegen
Begraafplaats Oud Eik en Duinen, Den Haag
Begraafplaats Schifferheide, Kerkrade

Crematoria van Monuta

Crematorium Cereshof, Stadskanaal
Crematorium Heidehof, Ugchelen (bij Apeldoorn)
Crematorium Meerbloemhof, Zoetermeer
Crematorium Noorderveld, Nieuwegein
Crematorium Schifferheide, Kerkrade
Crematorium Terneuzen, Terneuzen
Crematorium Wâldhôf, Opeinde/Drachten

Monuta heeft een grafkostenonderzoek uitgevoerd waarmee de kosten van een groot aantal begraafplaatsen in kaart zijn gebracht. Via een speciale module kunt u de begraafplaats bij u in de buurt opzoeken en exact zien wat daar de grafkosten voor verschillende soorten graven zijn.

 

Naar de grafkostenmeter