emotionele reacties kind

Emotionele reacties van kinderen en jongeren

Kinderen kunnen zich na het overlijden van een dierbare heel alleen voelen. Vaak zijn ze verdrietig en boos. Ze ontwikkelen afweermechanismen om de pijn niet te hoeven voelen. Als ouders is het belangrijk dat je op een goede manier omgaat met het verdriet en de boosheid van je kind. Rouwtherapeut Leoniek van der Maarel geeft tips.

Kinderen kunnen over het algemeen heel goed met moeilijke situaties omgaan, als ze steun ervaren. Kinderen gaan niet gauw huilen maar laten vaak door ander gedrag zien dat ze het moeilijk hebben. We zeggen ook wel dat kinderen ‘van binnen huilen’. Dit kan voor kinderen ook fijn zijn om te weten, omdat ze zich wel eens afvragen waarom ze niet hoeven te huilen om het overlijden van hun dierbare. Op school zien we vaak ander gedrag van rouwende kinderen, zoals opstandigheid of boosheid, en het kan dan gebeuren dat ze aangesproken worden op hun lastige gedrag in plaats van op hun verdriet.

Normale reactie op een abnormale situatie

Kinderen kunnen het verhaal dat ze hebben gehoord vaak herhalen. Bij jongeren zien we als afweermechanisme dat ze er niet over willen praten. Of roepen dat ze met rust willen worden gelaten. De pijn is te groot om te voelen.

Do      : laat het kind zijn eigen manier vinden om met de dood om te gaan. Als een kind er niet over wil praten, laat het dan maar.
Don’t : denken dat het kind er nooit over wil praten, omdat hij dat die ene keer ook niet wilde. Blijf proberen.

 

Behoefte aan veiligheid

Als een dierbare overlijdt verandert het hele leven van het kind.

Do      : vertel het kind zo veel mogelijk wat hem te wachten staat, wat de plannen zijn, waar je naar toe gaat, hoe laat je terug zult zijn en hoe hij je kan bereiken. Is het moeilijk om jou te bereiken? Geef het kind dan een nummer van iemand anders die hij kan bellen.
Don’t : je niet aan afspraken houden. Afspraak is afspraak. Het kind kan volledig in paniek raken als je er niet bent op de afgesproken tijd.

Alleen voelen

Kinderen bij wie iemand in het gezin overlijdt voelen zich vaak anders. Geen enkel kind wil anders zijn.

Do      : benader ook gewoon het kind, ga een gesprekje aan, misschien vindt het kind het woord ‘condoleren’ ook wel heel raar en kun je het daar over hebben. Of zeg tegen het kind dat je het heel naar vindt dat zijn mama dood is gegaan. Misschien maakt het niet zo veel uit wat je zegt, als je maar wat zegt!. Of zoals in het boek van Daan Westerink ‘Verder Zonder Jou’ staat : ‘Spreken is zilver, zwijgen is fout’.
Don’t : denken dat het verdriet over is als het kind aan het spelen is. Over tien minuten kan het kind weer heel erg verdrietig zijn.

Boosheid

Kinderen uiten hun emoties vaak in eerste instantie in boosheid. Bij jongeren zien we als uiting van die boosheid meer opstandig gedrag, maar soms ook wel dat ze in een vechtpartij terechtkomen, spijbelen of  thuis meer agressie uiten.

Do      : toon begrip als het kind heel boos doet. Voor kleinere kinderen: neem ze op schoot en hou ze vast, dan breek je door de boosheid heen. Voor oudere kinderen: blijf ‘erbij’, toon je begrip, bevestig dat ze boos mogen zijn.
Don’t : het kind afzonderen. Zeggen dat hij met zijn boze gedrag maar ergens anders heen moet gaan, waardoor hij zich afgewezen voelt.

Verdriet voelen

Natuurlijk zijn kinderen ook verdrietig, maar dat laten ze vaak niet zien. ‘Kinderen huilen van binnen’.

Do: laat het kind merken dat er verschillende manieren zijn om verdriet te uiten. Geef voorbeelden van jezelf of als je op tv of in de omgeving iets ziet.
Don’t: vragen of je kind niet moet huilen of  zeggen dat je denkt dat het wel weer gaat omdat het kind nooit huilt.

Dubbele bescherming

Kinderen willen vaak hun ouders beschermen, zoals ouders ook hun kinderen willen beschermen.

Do      : vertel hoe je je voelt en wat je kind kan doen om je te helpen (en meestal is dat niks, vertel dat dan ook).
Don’t : je gevoelens krampachtig wegstoppen voor je kind. Het kind voelt dat er iets is en wordt daar erg onzeker van (heeft hij iets gedaan waardoor jij je zo voelt?).

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Download dan gratis het volledige e-book Even stilstaan bij jongeren en rouw.