gedragsreacties

Gedragreacties van kinderen en jongeren

Kinderen gaan op verschillende manieren om met het overlijden van een dierbare. Sommige kinderen nemen de taken van de overleden ouder over. Andere voelen een enorme drang naar controle of trekken zich terug, gaan zich weer gedragen als een jonger kind. Er zijn ook kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren of die lichamelijke klachten krijgen. Rouwtherapeut Leoniek van der Maarel legt uit waar kinderen mee te maken kunnen krijgen en hoe hun gedrag kan veranderen. Ook legt zij uit hoe je als ouder hiermee om kunt gaan.

Vaak zien en verwachten we veranderingen in het gedrag van kinderen na een overlijden.  Gedragsverandering is begrijpelijk. Als er  geen enkele gedragsverandering te zien is, moeten we ons juist afvragen  hoe het gaat met het kind. Ouders denken vaak dat het niet goed gaat met het kind als het kind boos of verdrietig gedrag laat zien, terwijl dat juist een teken is dat de emoties wel ‘stromen’.

Soms is het veranderde gedrag goed te plaatsen voor de omgeving en soms is het volstrekt onduidelijk waar het vandaan komt en wat de omgeving met dit gedrag aan moet. De meest belangrijkste gedragsveranderingen omschrijven we hieronder.

Do      : laat merken dat je snapt hoe belangrijk het is dat het kind een gevoel van controle heeft. Bevestig dat ook met woorden: ‘Het is wel heel fijn als dingen gaan zoals jij wilt, hè?’
Don’t : boos worden op het kind. Dit werkt averechts en zal er alleen maar toe leiden dat hij nóg meer controle wil voelen.

Do      : Laat het kind maar even ‘wijs-doen’. Leg vooral ook uit dat het kind zich best wel anders (en wijzer) zal voelen dan andere kinderen die geen overlijden hebben meegemaakt. 
Don’t : het kind uitlachen om de wijsheid waarmee hij praat of handelt.

Do     : maak het kind meer dan eens duidelijk dat hij geliefd is. Of hij nou ‘lastig’ gedrag vertoont of rustig gedrag. Laat merken dat het niet uitmaakt hoe het kind zich gedraagt: als ouder hou je toch wel van hem. Let er ook op dat je het kind aanspreekt op zijn gedrag, niet op wie hij is (jij doet vervelend versus jij bent vervelend).
Don’t : dingen zeggen als ‘wees eens lief en ruim de tafel eens af’, of ‘ik vind je echt niet leuk als je zo vervelend doet’.

Do      : hoe eng de gedachte ook is: blijf bij het kind. Begin niet over hoe erg het voor jezelf zou zijn als het kind ook dood zou zijn, vraag naar de beweegredenen van het kind. Vraag aan het kind wat het nodig heeft.
Don’t : het kind boven op zijn lip gaan zitten, alles in de gaten houden, controleren. Uit angst dat het kind zichzelf iets aandoet.  

Do      : kinderen vinden het fijn om te helpen, geef ze dan ook kindtaakjes. Dingen die passen bij de leeftijd van het kind.
Don’t : verwachten dat een kind, omdat hij toch al zestien is, zelf heus wel weet wanneer de was gedaan moet worden. Voor kinderen op de middelbare school is het ondoenlijk verantwoordelijkheid te hebben en te nemen voor hun huiswerk én voor werk in het huis.

Do      : als een jong kind zich als baby gaat gedragen, behandel hem dan ook als baby. Verzorg hem lekker als baby.
Don’t : het kind corrigeren in zijn regressiegedrag. Het kind heeft het nodig om vanuit veiligheid zoeken, weer veiligheid te gaan ervaren. Het regressiegedrag houdt vanzelf weer op.

Do      : zeg je kind dat je merkt dat het moeite heeft zijn gedachten erbij te houden. Vraag hem maar eens waar hij allemaal mee bezig is in zijn hoofd.
Don’t : boos worden. Het is alsof het hoofd van het kind vol zit met watten. Hoe hard je ook je best doet, je komt er niet doorheen. Het kind zal het hoofd leeg moeten maken zodat er weer ruimte ontstaat voor andere dingen. En dat leegmaken gebeurt niet doordat de volwassene boos wordt.

Do      : ga naar een huisarts om uit te sluiten dat er iets lichamelijks aan de hand is.
Don’t : denken dat als het kind zich niet uit dat er niets aan de hand is. Lichamelijke klachten kunnen een psychische oorzaak hebben. Aan de andere kant, denk niet altijd dat de lichamelijke klacht psychisch is als er iets naars is gebeurd in het leven van het kind.

Do      : kijk waar het kind behoefte aan heeft. Wil hij een medium bezoeken? Help hem een medium te vinden.
Don’t : er van uitgaan dat het kind het contact met de overledene als prettig ervaart. Misschien vindt hij het heel eng of snapt hij niet waarom de overledene niet terugkomt. Vraag het kind ernaar.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Download dan gratis het volledige e-book Even stilstaan bij jongeren en rouw.