Thuis

Hoe gaat het thuis?

Een overlijden in het gezin heeft een grote impact op de situatie thuis. Kinderen kunnen taken overnemen of het gevoel hebben dat zij de overlevende ouder moeten helpen, een goed gevoel moeten geven. Het is belangrijk dat kinderen ook kunnen rouwen en over de overleden ouder kunnen praten. Hoe we hierbij kunnen helpen, vertelt rouwtherapeut Leoniek van der Maarel.

Als er iemand in het gezin overlijdt, staat de hele gezinsstructuur op zijn kop. Rollen worden anders, verantwoordelijkheden verschuiven en de opvang van kinderen is niet meer vanzelfsprekend. Het overlijden heeft een enorme impact op de leefwereld van een kind of jongere. Hoe men binnen het gezin omgaat met het verlies en het daarbij behorende verdriet, is mede bepalend voor hoe een kind leert omgaan met verlies en verdriet.

Gezinsleden kunnen elkaar helpen bij het omgaan met het verlies. Open gezinscommunicatie is van vitaal belang voor het verwerkingsproces van de gezinsleden.

Do      : als een vraag je raakt, zeg dan tegen je kind dat je even erover na wilt denken en later op de vraag terug zult komen (doe dit dan ook en wacht niet tot het kind er nogmaals naar moet vragen).

Don’t : als het kind zegt ‘ik mis papa zo’ het op jezelf betrekken en reageren met ‘ik ook’. Kinderen zullen meteen inhouden en denken: o ja, voor mama is het heel erg, laat ik maar mijn mond houden. Probeer met de aandacht bij het kind te blijven en een vraag te stellen: ‘ja, dat kan ik goed begrijpen, waarom mis je hem extra erg vandaag?’

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Download dan gratis het volledige e-book Even stilstaan bij jongeren en rouw.