Leeftijd en rouw

Leeftijd en rouw

Elk kind rouwt op zijn eigen manier. Ook een baby rouwt. Dit gebeurt alleen heel anders dan bij een puber. We kunnen rouw indelen in vier leeftijdsfasen. Rouwtherapeut Leoniek van der Maarel legt uit welke fasen dit zijn en met welke eigenschappen van het kind we rekening moeten houden bij rouw.

Kinderen rouwen op alle leeftijden. Ook een pasgeboren baby rouwt. Vanaf het moment dat personen belangrijk voor ons worden, zijn we in staat om te rouwen. Hoe kinderen rouwen hangt af van de ontwikkelingsfase waar ze in zitten. De ontwikkelingsfase is nauw verweven met de leeftijd van het kind. Globaal kunnen we het ervaren en begrijpen van rouw indelen in vier leeftijdsfasen. Deze beschrijven we hieronder. Uiteraard is deze indeling niet heel strict, het is bedoeld om een  beetje inzicht te geven in wat wij kunnen/mogen verwachten op een bepaalde leeftijd.

Kinderen van 0 tot 2 jaar

Do      : verzamel zo veel mogelijk herinneringen van de overledene met het kind. Vraag het aan familie, vrienden, kennissen etc. Schrijf de herinneringen ook op en wacht daar niet te lang mee, anders kun je ze zelf ook weer vergeten.
Don’t : denken dat het kind niets merkt van het verdriet . Voer niet te veel moeilijke gesprekken waar je kindje bij is.


Kinderen van 2 tot 5 jaar

Do      : gebruik concrete bewoordingen om uit te leggen dat iemand dood is. Gebruik daarbij ook het woord ‘dood’. ‘Overleden’ klinkt voor kinderen al erg als ‘overleven’ of ‘weg’ betekent dat iemand weg is, niet dat hij dood is. Datzelfde geldt voor ‘hij is er niet meer’, een kind kan denken dat hij er even niet is.
Don’t : ervan uitgaan dat je kind begrijpt wat dood-zijn is. Kijk uit met zinnen als “ik ga naar papa”, als je het graf bedoelt, dit is heel verwarrend voor een kind, hij kan denken dat papa er weer is maar hem niet wil zien.


Kinderen van 5 tot 12 jaar

Do      : geef zo eerlijk mogelijk antwoord op al hun vragen. Vertrouw erop dat kinderen de vragen stellen die bij hun leeftijd passen, soms kun je als ouder bang zijn dat ze te gedetailleerd gaan vragen.
Don’t : denken dat ze te klein zijn voor bepaalde antwoorden. Als een kind een vraag stelt, dan houdt die vraag hem bezig. Het geeft vertrouwen als het kind merkt dat je als ouder daar ook op in gaat.
 

Kinderen van 12 jaar en ouder

Do     : vertrouw erop dat je kind de weg wel vindt. Denk niet meteen dat het kind ‘moet’ praten over het verlies. Jongeren hebben vaak hun eigen netwerk en hun eigen manieren. Zolang je kind contact houdt met vrienden en de dingen blijft doen die hij altijd deed, dan gaat het waarschijnlijk wel goed met het kind. Maar als het kind zich terugtrekt uit het sociale leven, depressief gedrag laat zien of nergens meer zin in heeft, dan is het misschien goed om aan de bel te trekken bij een professional.
Don’t : bovenop zijn lip zitten. Geef je kind de ruimte. Teveel op hem letten werkt verstikkend en zorgt ervoor dat hij zich afsluit. Op deze leeftijd willen ze niet kwetsbaar zijn, zeker naar jou als ouder niet.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Download gratis het volledige e-book Even stilstaan bij jongeren en rouw.