rol van school

Rol van school

School is heel belangrijk voor een kind. Vaak wordt het gedrag van een kind verkeerd geïnterpreteerd met alle gevolgen van dien. Een kind dat boos doet, krijgt straf, terwijl het een manier is om niet kwetsbaar te zijn. Leraren moeten hier alert op zijn en juist naar handelen. Hoe zij dit kunnen doen vertelt rouwtherapeut Leoniek van der Maarel.

School is de tweede leefwereld van het kind. Daar gaat alles door zoals ze gewend zijn. Regels veranderen daar niet, mensen huilen daar niet, daar kun je gewoon zijn wie je bent. Wel is het belangrijk voor kinderen dat zij ervaren dat ze op school goed worden opgevangen na een overlijden.  Hun schoolprestaties kunnen lijden onder het overlijden, ze kunnen zich slechter concentreren (zeker de eerste paar maanden) en ze kunnen met allerlei psychosomatische klachten rondlopen (zie hoofdstuk vijf, gedragsreacties van kinderen) waardoor het niet lekker gaat op school. Vanuit een behoefte aan controle zien we soms dat kinderen zich storten op school en goede cijfers halen. De omgeving kan daardoor denken dat het goed gaat met het kind. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Het is in feite juist raar dat als je een dergelijk zwaar verlies meemaakt, je cijfers goed blijven. Dat zou een reden kunnen zijn om te denken dat het juist niet goed gaat met het kind. Op school kan een kind gedragsveranderingen laten zien. Ze hoeven er  geen rekening te houden met een ouder die misschien van slag raakt door hun gedrag. Het is belangrijk dat school dit signaleert en eventueel onder de aandacht van de overlevende ouder brengt.

Do      : hou een lijntje met het kind. Bij jongere kinderen kan dat door  af en toe een begripvolle knipoog of een aai over de bol te geven. Bij jongeren kan dat door ze even na de les te vragen hoe het met ze gaat. Ook al antwoorden ze daar afstandelijk: ’oh prima hoor’ op, als je het blijft doen gaan ze merken dat ze bij je terecht kunnen.

Don’t : schoolwerk voor laten gaan op rouwen. Laat merken dat je begrip hebt voor het kind door afspraken te maken over of en wanneer proefwerken kunnen worden gemaakt/ingehaald. Alleen al het feit dat je begrip toont zal maken dat het kind gewoon zijn werk zal blijven doen. Maar als je geen begrip toont en de kant van het schoolwerk kiest, kan het kind boos afhaken.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Download dan gratis het volledige e-book Even stilstaan bij jongeren en rouw.