Uw portefeuille sterft uit

Blog van Ruud van der Wal

Ik was er zelf niet bij, dus kan er geen getuigenis van afleggen, maar het schijnt dat er in de maanden na de Tweede Wereldoorlog flink gefeest is. Wat onder andere resulteerde in een hausse aan geboortes erna. De zogeheten babyboomers, geboren rond en na het jaar 1946. Vanwege de discussie rondom de pensioenleeftijd is er veel aandacht voor deze generatie. Maar hebt u er weleens bij stilgestaan dat deze geboortegolf gevolgen kan hebben voor uw huidige portefeuille? 

Door de vergrijzing komen jaarlijks steeds meer mensen te overlijden. Zo waren er in 2018 maar liefst ruim 3.000 overledenen meer dan een jaar eerder. Vooral de griepepidemie in februari eiste een flinke tol. En wie terugkijkt naar het afgelopen decennium, ziet dat het sterftecijfer in tien jaar tijd behoorlijk is toegenomen. Van meer dan 135 duizend Nederlanders in 2008 naar meer dan 153 duizend het afgelopen jaar. En dit aantal zal vermoedelijk vanaf 2021 flink gaan stijgen zodra de babyboomers komen te overlijden. Ook voor u kan dit grote gevolgen hebben. Namelijk een toenemende afname in uw klantenbestand. 

Voor de babyboom generatie is het van belang om de financiële afhandelingen en bijbehorende zorgen uit handen te nemen als adviseur. Zet uw expertise in, niet alleen voor henzelf, ook voor hun nabestaanden. Met uw kennis van zaken kunt u voor hen hét verschil maken. En wellicht bouwt u weer nieuwe relaties op omdat u het zo goed geregeld heeft voor beide generaties.  

Dus er liggen kansen om jongere generaties, bijvoorbeeld 18-jarigen, aan u te binden. Deze leeftijdsgroep is vanaf hun achttiende niet meer vanzelfsprekend meeverzekerd op de uitvaartpolis van hun ouders. Toegegeven, een uitvaartverzekering is vaak het laatste waar jongeren aan denken. Ze hebben immers nog een heel leven voor zich. Maar tegelijk geeft twee op de drie jongeren aan zo’n verzekering wel noodzakelijk te vinden, zo bleek uit onderzoek van Monuta (2017). En juist voor deze jongeren kan het interessant zijn om zich te verzekeren. Immers, vaak hebben zij nog geen spaargeld opgebouwd waarmee een eventuele uitvaart zou kunnen worden bekostigd en hebben ze nog geen financiële kennis opgedaan. Zij kunnen financiële tips en advies goed gebruiken. In veel gevallen zullen zij zich niet eens bewust zijn van het feit dat ze niet meer onder de uitvaartpolis van hun ouders vallen. Voor u alle reden om ze daar op te attenderen en om hen hierbij te helpen. En bedenk: degenen in deze leeftijdsgroep zouden in de toekomst weleens uw belangrijkste klanten kunnen worden. 

Wilt u reageren op deze blog? E-mail dan naar rvdwal@monuta.nl