Gevolmachtigde agenten

Met welke gevolmachtigd agenten werkt Monuta samen?

Gevolmachtigd agenten

Een aantal intermediairs ontving van Monuta een volmacht voor uitvaartverzekeringen. Dit betekent dat zij van ons de bevoegdheid hebben gekregen om binnen vooraf afgesproken kaders als verzekeraar op te treden. Wel blijft Monuta altijd de risicodrager.

Hoe werkt een gevolmachtigd agent?

Een gevolmachtigd agent neemt een deel van de werkzaamheden van de verzekeringsmaatschappij over. U kunt hierbij denken aan het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie en het incasseren van de premies. De gevolmachtigd agent doet dit voor rekening en risico van de volmachtgever, in dit geval Monuta. Niet de gevolmachtigd agent loopt dus het financiële risico van de gesloten uitvaartverzekeringen, maar Monuta.

Gevolmachtigd agenten hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en bieden verzekeringen aan via één of meer onafhankelijk adviseurs. In een aantal gevallen werken de gevolmachtigd agenten samen met één onafhankelijk adviseur die ook onderdeel is van dezelfde onderneming, maar wel als een afzonderlijke juridische entiteit opereert. 

Wat betekent dit voor u?

Werkt uw verzekeringsadviseur samen met een gevolmachtigd agent en loopt uw verzekering in de volmacht van dat kantoor? Dan is uw verzekeringsadviseur, of eventueel de gevolmachtigd agent, uw aanspreekpunt voor al uw vragen.
In onderstaande lijst vindt u alle gevolmachtigd agenten waarmee Monuta samenwerkt.

Lijst volmachten.pdf