Onze uitvaartverzekeringen

Uw klanten zijn allemaal anders

Iedereen heeft persoonlijke wensen voor zijn of haar uitvaart. Monuta heeft voor iedereen een passende verzekering.

Voor iedereen een passende oplossing

Wij hebben voor uw klanten twee verzekeringen samengesteld, een naturaverzekering en een geldverzekering. Klanten die de verzekering rechtstreeks bij Monuta afsluiten, kunnen alleen de naturaverzekering kiezen (execution only). Vanuit het (totaal)advies kan de adviseur beide verzekeringen aanbieden. Voor uw klant die al wat ouder is of waarvoor de verzekeringen niet beschikbaar zijn na het beantwoorden van de medische vragen, heeft Monuta het Uitvaartfonds; een soort spaarpot voor de uitvaart.  U ziet het. Iedereen is anders, maar Monuta heeft voor al uw klanten een passende oplossing.

Doelgroepomschrijving

Bij de ontwikkeling van de nieuwe uitvaartverzekeringen hebben wij het product approval & review process (PARP) succesvol doorlopen. Met kwalitatieve en kwantitatieve klantonderzoeken hebben wij de klantbehoeften achterhaald. De nieuwe verzekeringen geven een invulling aan de onderzochte klantbehoeften. De nieuwe uitvaartverzekeringen zijn geschikt voor klanten die zekerheid wensen over het financieel mogelijk maken van de uitvaart en niet willen dat nabestaanden deze kosten moeten dragen.

Doordat de premies jaarlijks kunnen wijzigen, dus ook stijgen, is de nieuwe verzekering minder geschikt voor mensen die na een premieverhoging de premie niet kunnen betalen. Bij een premiestijging kunnen deze mensen er ook voor kiezen om bijvoorbeeld het verzekerd bedrag te verlagen. Op www.monuta.nl/uitvaartverzekeringen/premie-beleid staat meer informatie over de variabele premie. Als de premie wijzigt heeft dit ook effect op de afkoopwaarde en de premievrije waarde, hierover leest u meer op www.monuta.nl/uitvaartverzekeringen/afkoopwaarde. 

Onze uitvaartverzekeringen zijn niet geschikt voor klanten:

  • die niet (permanent) in Nederland wonen;
  • die op de ingangsdatum van de verzekering 75 jaar of ouder zijn;
  • die op de ingangsdatum van de verzekering jonger dan 18 jaar zijn, deze klanten kunnen gebruikmaken van de gratis kinderverzekering bij de ouder(s)/verzorger(s).

In de voorwaarden, specificatie Monuta voorwaarden, polis en eventuele clausules staan de specifiek geldende dekkingen beschreven en kunnen uitsluitingen en beperkingen van de dekking opgenomen zijn. Hierdoor kan het product voor sommige particulieren niet geschikt of minder geschikt zijn, omdat het niet past bij hun kenmerken, behoeften of doelstellingen. De belangrijkste dekkingen en eventuele beperkingen vindt u in de Verzekeringskaarten. De voorwaarden en de specificatie Monuta Voorwaarden vindt u hier.