Uitvaartfonds

Wil uw klant eenvoudig een bedrag opbouwen voor zijn uitvaart? Dat kan met het Monuta Uitvaartfonds. Eenmalig of vaker stort uw klant een bedrag. Over zijn storting ontvangt hij een vaste rente. De rente per 1 november 2016 is 0,014%. De rente die geldt op het moment dat uw klant de storting doet, is de rente die hij ontvangt over deze storting. Het bedrag van het uitvaartfonds komt pas na het overlijden van uw klant vrij en kan alleen worden gebruikt om de kosten van de uitvaart mee te betalen. Er vindt nooit een uitkering in geld plaats. Maar blijft er nog wat geld over als alle kosten zijn betaald, dan wordt het restantbedrag uitgekeerd (tot maximaal € 500,- en tot maximaal 10% van het bedrag in uw uitvaartfonds). Het uitvaartfonds is een persoonlijke voorziening. Voor meerdere personen sluit uw klant meerdere uitvaartfondsen af.

De voordelen

  • Prima mogelijkheid om ook op latere leeftijd nog de financiering van een uitvaart te regelen.
  • Na het overlijden kan de inleg gebruikt worden voor de kosten van de uitvaart. Er wordt geen geld uitgekeerd.
  • Uw klant weet zeker dat het geld voor zijn uitvaart wordt gebruikt.
  • Als de nabestaanden van uw klant na het overlijden de uitvaartnota's naar Monuta toestuurt, worden deze direct betaald vanuit het uitvaartfonds. Dit is een groot voordeel ten opzichte van een spaarrekening; deze wordt namelijk na overlijden tijdelijk bevroren.
  • Als er geld overblijft na de uitvaart, dan wordt het restant uitgekeerd tot maximaal € 500,- en tot maximaal 10% van het bedrag in uw uitvaartfonds.

Uitvaartfonds: voor elke leeftijd

Het Monuta Uitvaartfonds is er voor iedereen, welke leeftijd uw klant ook heeft. Het kan ook een goede aanvulling op een bestaande uitvaartverzekering zijn. Hiermee kan uw klant bijvoorbeeld extra wensen betalen die hij nog niet heeft verzekerd. Iedereen kan een Monuta Uitvaartfonds afsluiten. Wij stellen geen vragen over de gezondheid.

Storten 

Uw klant kan in één keer een bedrag storten, maar ook vaker. De eerste storting moet minimaal € 1.000,- zijn. Uw klant kan daarna bedragen bijstorten van € 500,- of hoger. Dit kan hij doen wanneer het hem uitkomt. Periodieke stortingen, bijvoorbeeld maandelijks, zijn niet mogelijk. Uw klant verzorgt zelf de stortingen op het moment dat hij dat wilt.

Actuele rente

De huidige rente (vanaf 1 oktober) bedraagt 0,021%.
De rente per 1 november 2016 bedraagt  0,014%.

Hoe wordt de rente van het uitvaartfonds bepaald?

Om de hoogte van de rente van het Monuta Uitvaartfonds te bepalen, gebruiken wij de publicaties van de officiële instantie EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority). Dit is dus een objectieve maat om de rente te bepalen. De rente die op onze website staat op het moment dat uw klant zijn storting doet, geldt vervolgens voor de gehele looptijd van het uitvaartfonds. Dus als de rente later wordt aangepast, heeft dat geen gevolgen voor stortingen die uw klant al heeft gedaan in het Monuta Uitvaartfonds. Als uw klant opnieuw een storting doet, geldt voor die storting de rente die op dat moment op onze website staat. De rente wordt maandelijks aangepast.

Let op

Een storting in het Monuta Uitvaartfonds is in verband met wetgeving altijd onherroepelijk. Dit betekent dat uw klant het uitvaartfonds niet kan afkopen. Het bedrag dat uw klant heeft gestort staat dus vast tot zijn overlijden.