Verzekeringspakketten

Uw klant kan kiezen uit vier verzekeringspakketten, met aanvullende geldbedragen:

 • Uitvaart Basis met € 2.500,-
 • Uitvaart Plus met € 4.000,-
 • Uitvaart Top met € 5.500,-
 • Uitvaart Flexibel, waarbij u klant een bedrag kiest tussen € 1.500,- en € 10.500,-


Waaruit bestaat het pakket?

 • persoonlijke begeleiding door de Monuta uitvaartverzorger, ook na de uitvaart;
 • de laatste verzorging van de overledene;
 • de uitvaartkist die hoort bij dit pakket;
 • vervoer van de plaats van overlijden naar uw woonplaats, waar ter wereld u ook bent;
 • vervoer van de overledene van het uitvaartcentrum, eventueel via de kerk, naar de plaatselijke begraafplaats of het dichtstbijzijnde crematorium;
 • opbaring in een uitvaartcentrum van Monuta of thuis;
 • volgauto voor vier personen;
 • dragers;
 • 75 luxe rouwkaarten, inclusief postzegels en verzendset;
 • 75 luxe dankbetuigingen, inclusief postzegels, of 100 luxe bidprentjes;
 • een ongevallendekking van € 2.500,- als het overlijden een gevolg is van een ongeval;
 • rechtsbijstand voor de nabestaanden als zij met een derde een geschil hebben dat te maken heeft met het overlijden;
 • bewijs van overlijden, condoleanceregister en Monuta Nazorgboek.

Met het aanvullende geldbedrag kunnen de nabestaanden bijvoorbeeld de kosten van een graf, de crematie, een advertentie of een uitgebreide koffietafel betalen.