Verzekeringspakketten

Uw klant kan kiezen uit vier verzekeringspakketten, met aanvullende geldbedragen:

 • Uitvaart Basis met € 1.600,-
 • Uitvaart Plus met € 3.600,-
 • Uitvaart Top met € 5.100,-
 • Uitvaart Flexibel, waarbij u klant een bedrag kiest tussen € 1.500 en € 9.600


Waaruit bestaat het pakket?

 • persoonlijke begeleiding door de Monuta uitvaartverzorger, ook na de uitvaart;
 • de laatste verzorging van de overledene;
 • de uitvaartkist die hoort bij dit pakket;
 • vervoer van de plaats van overlijden naar uw woonplaats, waar ter wereld u ook bent;
 • vervoer van de overledene van het uitvaartcentrum, eventueel via de kerk, naar de plaatselijke begraafplaats of het dichtstbijzijnde crematorium;
 • opbaring in een uitvaartcentrum van Monuta of thuis;
 • volgauto voor vier personen;
 • dragers;
 • 75 luxe rouwkaarten, inclusief postzegels en verzendset;
 • 75 luxe dankbetuigingen, inclusief postzegels, of 100 luxe bidprentjes;
 • een ongevallendekking van € 2.500,- als het overlijden een gevolg is van een ongeval;
 • rechtsbijstand voor de nabestaanden als zij met een derde een geschil hebben dat te maken heeft met het overlijden;
 • bewijs van overlijden, condoleanceregister en Monuta Nazorgboek.

Met het aanvullende geldbedrag kunnen de nabestaanden bijvoorbeeld de kosten van een graf, de crematie, een advertentie of een uitgebreide koffietafel betalen.


Aanvullende informatie

Verzekeringskaart