Mijn Monuta

Inloggen Mijn Monuta

Geef direct een wijziging door in uw Mijn Monuta account. 

Inloggen Mijn Monuta

Voordelen van een Mijn Monuta account

 • Uw persoonlijke gegevens bekijken en direct aanpassen
 • Uw uitvaartwensen opslaan en bewerken
 • Uw verzekeringen bekijken en wijzigen
 • Uw betaalgegevens wijzigen

Veelgestelde vragen

Begunstiging wijzigen

Heeft u een Uitvaart Geld-verzekering oftewel een verzekering in geld bij Monuta? Dan kiest u zelf wie de uitkering krijgt als u overlijdt. Deze persoon noemen we de begunstigde van de verzekering. Hij of zij kan met het uitgekeerde bedrag uw uitvaartwensen uitvoeren.

Wat is begunstiging?

Op uw polis staat een lijst met personen die recht kunnen hebben op de uitkering bij overlijden. Dit is de begunstiging. Naast namen van personen kan er ook een omschrijving staan, bijvoorbeeld ‘de weduwe/weduwnaar van de verzekeringnemer’ of ‘de kinderen van de verzekeringnemer’.

Degene die op de eerste plaats van de lijst staat ontvangt de uitkering. De personen die daarop volgen niet meer. Als de eerste begunstigde niet meer in leven is of er is niemand die aan de omschrijving voldoet, dan ontvangt de tweede begunstigde de uitkering. Enzovoort.

Als u zelf geen persoon als begunstigde heeft aangewezen, dan geldt de standaard begunstiging. Dit is eerst de weduwe of weduwnaar. Er ontstaat vaak een probleem als de verzekerde overlijdt en de partner is al eerder overleden. Het geld kan dan alleen maar worden overgemaakt naar een bestaand rekeningnummer van de overledene. Een andere optie is dat er een verklaring van erfrecht wordt overlegd. De verklaring van erfrecht kan alleen door een notaris worden opgesteld en dat brengt kosten met zich mee. U kunt deze situatie gemakkelijk voorkomen als u de begunstiging zelf van te voren vastlegt.

Hoe wijzig ik de begunstiging van mijn Uitvaart Geld-verzekering?

Als u, in plaats van de standaard begunstiging, een andere begunstigde wilt aanwijzen dan moet u dat schriftelijk aan ons doorgeven. U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken. 

Een andere begunstigde kan bijvoorbeeld een familielid of vriend of vriendin zijn. U kunt maximaal vier personen aangeven die als begunstigde op de polis moeten worden geplaatst. De begunstiging is de gehele looptijd van de verzekering aan te passen. U kunt het formulier opsturen naar onderstaand antwoordnummer (geen postzegel nodig):

Monuta
Antwoordnummer 262
7300 VB  Apeldoorn

Verzekering overdragen

Het is mogelijk om één of meerdere verzekeringen die op uw naam staan, over te dragen naar een andere verzekeringnemer. Hiermee wordt iemand anders verantwoordelijk voor de verzekering. Een voorbeeld hiervan is bij een scheiding zodat beide partners hun eigen verzekering krijgen of wanneer uw kind zelfstandig gaat wonen en zelf verantwoordelijk wordt voor zijn of haar polis. Deze wijziging heeft wel gevolgen.

De verzekeringnemer is de persoon die verantwoordelijk is voor de verzekering en wijzigingen kan doorvoeren. Dit betekent ook dat de nieuwe verzekeringnemer verantwoordelijk is voor het betalen van de premies. Daarnaast is het bij een kapitaalverzekering zo dat bij het uitkeren het geldbedrag in de meeste gevallen wordt uitgekeerd aan de nieuwe verzekeringnemer.  Mocht dit niet wenselijk zijn kunt u ook een afwijkende begunstiging aan ons doorgeven.

U kunt uw verzekering overdragen door het ingevulde overdrachtsformulier naar ons op te sturen. Het overdrachtsformulier kunt u hieronder downloaden.

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier per e-mail naar ons terug sturen via monuta@monuta.nl. Wilt u het formulier liever per post naar ons sturen dan kan dat via onderstaand adres.

Monuta
Antwoordnummer 262
7300 VB Apeldoorn 

Na ontvangst van het formulier dragen wij uw verzekering(en) binnen tien werkdagen over naar de nieuwe verzekeringnemer. Heeft u nog vragen over het overdrachtsformulier? Neem dan gerust contact met ons op via het gratis telefoonnummer 0800 - 022 22 92. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 21:00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar monuta@monuta.nl

Hoe weet ik of ik voldoende verzekerd ben?

Uw uitvaart is persoonlijk en daarom verschillen de kosten ook per persoon. Met de uitvaartkostenmeter berekent u eenvoudig de kosten van uw uitvaart naar uw wensen. Leg deze uitkomst naast uw polis en bekijk of u voldoende verzekerd bent. 

Wilt u liever persoonlijk advies? Ga dan naar uw eigen verzekeringsadviseur. Zoek hier de verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

Waar kan ik de voorwaarden van mijn polis vinden?

In uw Mijn Monuta-account kunt u uw polis inzien, met daarbij de polisvoorwaarden die voor uw uitvaartverzekering van toepassing zijn. U kunt ook telefonisch een kopie van uw polisvoorwaarden opvragen via het gratis telefoonnummer 0800 - 022 22 92. Wij zijn maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur.

Heeft u nog geen Mijn Monuta-account? Activeer dan uw Mijn Monuta-account.

Ik wil mijn partner graag meeverzekeren op mijn polis, hoe doe ik dat?

Wilt u uw partner bijschrijven op uw polis? Neem dan telefonisch contact met ons op. Er zijn verschillende mogelijkheden die wij graag met u bespreken en voor u kunnen regelen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om uw partner op uw polis mee te verzekeren of om een eigen verzekering af te sluiten voor uw partner. 

U kunt ons bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92 van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur. U kunt het meeverzekeren van uw partner ook direct zelf regelen via uw Mijn Monuta account

Mijn partner en ik gaan uit elkaar, hoe kan ik dit doorgeven?

Gaat u scheiden en staat u samen met uw (ex)partner op één polis? Wij kunnen uw polis en de polis van uw (ex)partner splitsen. Wij hebben hiervoor een ingevuld overdrachtsformulier nodig. Lees meer informatie en download het overdrachtsformulier.

Ben ik verplicht mijn uitvaart door Monuta te laten verzorgen?

Nee, dit bent u niet verplicht, maar het is wel aan te bevelen. Afhankelijk van uw verzekering, kunnen er grote financiële voordelen zijn als u de uitvaart door Monuta laat verzorgen. Bij een kapitaalverzekering keren wij een bedrag uit aan uw nabestaanden. Zij zijn vervolgens vrij in de keuze voor een uitvaartverzorger. Bij een verzekering met een dienstenpakket verzorgt Monuta ook de uitvaart. Ook dan kunnen uw nabestaanden kiezen voor een andere uitvaartverzorger. Houd er dan wel rekening mee dat dit gevolgen heeft voor uw verzekering. Lees hierover meer op www.monuta.nl/voorwaarden.

Heeft Monuta verzekeringen overgenomen van andere verzekeraars of uitvaartverenigingen?

Monuta heeft een aantal uitvaartverzekeringen overgenomen van andere verzekeraars en uitvaartverenigingen. Welke dit zijn vindt u, op alfabetische volgorde, in onderstaande lijst:

 • Anova/Zao
 • Apeldoorn begrafenis fonds
 • De Losserhof
 • DEESTW
 • Dieren
 • EBO
 • Edam-Volendam
 • Eijgelshoven (Nuth)
 • Helpt Elkander
 • Kloppersingel
 • Nationaal Uitvaart Fonds
 • NAVO 
 • Roswinkel
 • Steun Elkaar
 • Uitvaartvereniging Deventer
 • Universele
 • Zutphen
 • Zwolsche

Heeft u in het verleden bij één van deze verzekeraars of uitvaartverenigingen een uitvaartverzekering afgesloten en wilt u weten hoe u verzekerd bent? In uw Mijn Monuta-account kunt u uw polis inzien, met daarbij de polisvoorwaarden die voor uw uitvaartverzekering van toepassing zijn. Heeft u nog geen Mijn Monuta-account? Activeer dan uw Mijn Monuta-account

U kunt ook telefonisch uw vraag aan ons stellen via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.

Hoe lang moet ik premie betalen?

Wanneer u nu een uitvaartverzekering afsluit, betaalt u premie tot aan het overlijden van de verzekerde(n). Dit noemen we een levenslange premiebetaling. Uiteraard bent u dan ook levenslang verzekerd.

Heeft u al een uitvaartverzekering van Monuta en wilt u weten wat de einddatum van uw premiebetaling is? Deze staat vermeld in uw polis. In uw Mijn Monuta-account kunt u de polis inzien. Heeft u nog geen Mijn Monuta-account? Activeer dan uw Mijn Monuta-account.

Wat zijn de mogelijkheden voor het betalen van mijn premie?

Vraagt u een nieuwe uitvaartverzekering aan? U kunt kiezen voor een automatische incasso per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar. Het is iets goedkoper om uw premie per kwartaal of per jaar te betalen, dan wanneer u uw premie maandelijks betaald. Het is niet mogelijk om uw premie met contant geld te betalen.

Heeft u al een uitvaartverzekering bij Monuta en wilt u uw premie via automatische incasso gaan betalen? Geef dit dan aan ons door via uw Mijn Monuta account.

Heeft u andere vragen over uw premiebetaling of het wijzigen van uw betalingswijze? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij hebben dan uw gegevens bij de hand en kunnen u direct antwoord geven. U kunt ons bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur.

Ons IBAN nummer is: NL37 RABO 0138 7805 87
Onze BIC code is: RABONL2U

Wat gebeurt er als ik mijn premie niet betaal?

Heeft u problemen met het betalen van uw premie of heeft u een betaalachterstand? Neem dan telefonisch contact met ons op, zodat wij u kunnen helpen. U kunt ons bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08:00 tot 21:00 uur.

Wanneer u de premie van uw verzekering niet betaalt of mist, ontvangt u drie herinneringen. U kunt de gemiste premiebetaling dan alsnog voldoen. Als u ook na de derde en laatste herinnering de premie niet betaalt, beëindigen wij uw verzekering. Dat betekent dat u, en eventueel medeverzekerden op uw polis, niet meer verzekerd zijn voor de kosten van een uitvaart. Om te voorkomen dat u of uw nabestaanden voor onverwachte kosten komen te staan, is het belangrijk dat u uw premie op tijd betaalt. 

Heeft u vragen over uw premie of premiebetaling? Neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt ons bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08:00 tot 21:00 uur.

Waar kan ik een vraag stellen over premiebetaling?

Voor vragen over uw premiebetaling kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen, wij hebben dan uw gegevens bij de hand en kunnen u direct antwoord geven. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92.

Ons IBAN nummer is: NL37 RABO 0138 7805 87.
Onze BIC code is: RABONL2U

Betaal ik elke maand dezelfde premie?

Gedurende een kalenderjaar betaalt u periodiek dezelfde premie. Wij hebben een beleid ontwikkeld voor het jaarlijks vaststellen van de premie. De premie kan dalen als de rente stijgt. De premie kan stijgen als de rente daalt. Bij de berekening van de nieuwe premie op basis van de renteontwikkeling, houden we ook rekening met ontwikkelingen in sterfte en kosten. Als wij u de nieuwe premie doorgeven, leggen we ook uit waarom deze is gewijzigd.
Daarnaast wordt u premie elk jaar geïndexeerd. 

Wat is het IBAN rekeningnummer van Monuta

Ons IBAN nummer is: NL37 RABO 0138 7805 87

Onze BIC code is: RABONL2U

Wat betekent 'indexering'?

Als u een verzekering in diensten van Monuta heeft, betekent dit dat de verzekering waardevast is. Bij overlijden van de verzekerde worden de verzekerde diensten volledig uitgevoerd, ongeacht de kosten op dat moment. Bij indexering, oftewel aanpassing van het verzekerd bedrag, vangen we algemene prijsschommelingen op het gebied van de uitvaartzorg op. Uw premie stijgt door de indexering jaarlijks per 1 januari.

Heeft u een kapitaalverzekering, dan betekent indexering dat Monuta jaarlijks kijkt naar de stijging van de kosten voor een uitvaart en aan de hand daarvan het verzekerde bedrag aanpast. Met deze aanpassing zorgen wij dat u ook in de toekomst goed bent verzekerd voor de kosten van een uitvaart. Of het verzekerde bedrag uiteindelijk voldoende is voor de kosten van uw uitvaart, is afhankelijk van uw uitvaartwensen. De aanpassing van het verzekerde bedrag betekent dat uw premie jaarlijks stijgt.

Wilt u weten of uw verzekering geïndexeerd is? Log dan in via Mijn Monuta, of bel ons via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur. 

Wat betekent het als mijn verzekering waardevast is?

Waardevastheid bij een uitvaartverzekering in diensten, betekent dat de diensten waarvoor u bent verzekerd bij overlijden volledig worden uitgevoerd, ongeacht de kosten op dat moment. De waardevastheid is gegarandeerd door de zogenaamde indexeringsclausule. Maar op bepaalde onderdelen heeft Monuta geen invloed. Hieronder vallen bijvoorbeeld graf- en crematiekosten. Gemeenten en andere beheerders bepalen deze kosten jaarlijks. Daarom kunnen de tarieven per woonplaats verschillen. De graf- en crematiekosten worden betaald vanuit het vrij te besteden bedrag van de verzekering. Of dit bedrag voldoende is, hangt dus af van de kosten van de gemeente. U kunt een indicatie van de grafkosten in uw gemeente vinden in de grafkostenmeter.

Wilt u weten of uw verzekering geïndexeerd is? Log dan in via Mijn Monuta, of bel ons via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.

Hoe wordt ieder jaar het indexeringspercentage bepaald?

Bij het vaststellen van het indexeringspercentage wordt rekening gehouden met de huidige prijsschommelingen. Naast de inflatie heeft Monuta te maken met loonstijgingen conform de verschillende cao’s. Ook stijgende prijzen bij leveranciers en inkoop van materialen spelen een rol.

Op basis van deze factoren kan nauwkeurig een percentage worden vastgesteld waarmee de waarde van uw verzekering moet worden aangepast om de dekking te kunnen garanderen. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de stijging van kosten waarop Monuta zelf geen invloed kan uitoefenen (grafrechten, gemeentelijke kosten en dergelijke). De graf- en crematiekosten worden betaald vanuit het vrij te besteden bedrag van de verzekering. Of dit bedrag voldoende is, hangt dus af van de kosten van de gemeente.

Niet alle verzekeringen die ooit zijn afgesloten indexeren. Wilt u weten of uw verzekering indexeert? Log dan in via Mijn Monuta, of bel ons via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.

Ik heb onlangs een wijziging doorgegeven. Deze vind ik echter niet terug op het verzekeringsoverzicht. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat de verwerking van de wijziging en het aanmaken van de brief, mail of pagina elkaar hebben gekruist. Wilt u weten of uw wijziging inmiddels is doorgevoerd? Log dan in via Mijn Monuta of bel ons gerust op ons gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij kijken dit graag voor u na. U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.

Ik mis een aantal polissen op het verzekeringsoverzicht. Klopt dit?

Mist u één of meerdere polissen op het verzekeringsoverzicht? Bel ons gerust op ons gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij kijken dit graag voor u na. U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.

Staan alle kinderen vermeld op het verzekeringsoverzicht?

Alle kinderen die zijn meeverzekerd op de verzekering van één van de ouders staan vermeld op het overzicht. Kinderen zijn tot 16 jaar of tot 18 jaar meeverzekerd. Welke leeftijdsgrens en welke dekking geldt voor uw kinderen kunt u terugvinden op uw polis en in de bijbehorende voorwaarden. U kunt deze gegevens ook direct digitaal inzien via uw Mijn Monuta-account.

Mist u één of meerdere kinderen op het verzekeringsoverzicht? Bel ons gerust op ons gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij kijken dit graag voor u na. U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur. 

Kan ik ook een verzekering zonder indexering afsluiten?

De verzekeringen die u nu bij Monuta kunt afsluiten, hebben altijd een indexering omdat deze waardevast zijn. 

Heeft u al een Monuta uitvaartverzekering en wilt u weten of uw verzekering geïndexeerd is? Log dan in via Mijn Monuta, of bel ons via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.

Hoe wordt de premie wijziging door rente ontwikkeling bepaald?

Onderstaande informatie geldt voor de uitvaartverzekeringen onder de voorwaarden: MV20-200 en MV20-300
Wij hebben een beleid ontwikkeld voor het jaarlijks vaststellen van de premie. Elk jaar kijken wij naar de ontwikkeling van de marktrente. We maken gebruik van rentegegevens die te vinden zijn op de website van De Nederlandsche Bank (DNB). Op basis van de rentegegevens van DNB bekijken we of deze verschillen van de rentegegevens waarop wij de premie voor het laatst hebben berekend.  

We doen dit eens per jaar op basis van de rentegegevens van 31 juli. Wij berekenen dan of de premies nog voldoen voor de afgesloten verzekeringen. Als de rente hoger is dan bij de laatste premie-aanpassing was aangenomen gaat de premie omlaag en omgekeerd als de rente lager is gaat de premie omhoog. 

Wij verwachten een kindje, is mijn kindje automatisch meeverzekerd?

Uw ongeboren kindje is automatisch meeverzekerd op uw polis. Vanaf de 20e week van de zwangerschap tot 1 maand na de geboorte is uw kindje in de meeste gevallen* verzekerd voor het gelijke bedrag of pakket waar u voor verzekerd bent. Vóór de 20e week van de zwangerschap stellen wij een vastgesteld pakket van diensten beschikbaar. Dit geldt alleen als er op uw polis geen achterstand is van premiebetaling en als uw polissen minimaal drie maanden lopen.

Na de geboorte kunt u de gegevens van uw zoon of dochter doorgeven via het wijzigingsformulier. Wilt u de gegevens liever telefonisch doorgeven? Dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Center via het gratis telefoonnummer 0800 - 022 22 92. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur. 

U kunt uw kind gratis laten meeverzekeren op uw eigen polis. Wanneer u het wijzigingsformulier verzendt is uw zoon of dochter direct tot de 18-jarige leeftijd verzekerd. 
* Er kunnen afwijkende voorwaarden zijn op uw polis. Wilt u weten welke dekking geldt voor uw kindje, neem dan contact met ons op, wij informeren u graag.

Hoe kan ik mijn kind(eren) (mee)verzekeren?

U kunt uw kind gratis laten meeverzekeren op uw eigen polis. Wanneer u het wijzigingsformulier verzendt is uw zoon of dochter direct tot de 18-jarige leeftijd verzekerd.

U kunt de gegevens van uw zoon of dochter doorgeven via het wijzigingsformulier. Wilt u de gegevens liever telefonisch doorgeven? Neemt u dan contact op met ons Klant Contact Center via het gratis telefoonnummer 0800 - 022 22 92. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur. Wanneer u het wijzigingsformulier verzendt is uw zoon of dochter direct tot 18-jarige leeftijd verzekerd.

Kan ik een uitvaartverzekering als gezin afsluiten?

Ja, het is bij Monuta mogelijk om één uitvaartverzekering voor het hele gezin af te sluiten. U kunt een uitvaartverzekering voor uzelf en uw eventuele partner afsluiten, waarbij de kinderen gratis kunnen worden meeverzekerd. Kinderen zijn tot 18 jaar voor hetzelfde bedrag meeverzekerd als de best verzekerde ouder op de polis. 

Kan ik mijn adoptiekinderen en pleegkinderen ook (mee)verzekeren

Ja, u kunt uw adoptiekinderen of pleegkinderen ook gratis tot hun 18e verjaardag meeverzekeren voor hetzelfde bedrag als de best verzekerde ouder op de polis. U kunt de gegevens van uw zoon of dochter doorgeven via Mijn Monuta.

Kan ik mijn stiefkinderen ook (mee)verzekeren

Ja, u kunt uw stiefkinderen ook gratis tot hun 18e verjaardag meeverzekeren voor hetzelfde bedrag als de best verzekerde ouder op de polis. U kunt de gegevens van uw zoon of dochter doorgeven via Mijn Monuta.