Overslaan en naar de inhoud gaan
Hoe kan ik livestream inzetten tijdens een uitvaart?

Er zijn talloze livestreamaanbieders. De een levert gratis diensten, de ander betaalde. Nabestaanden mogen zelf bepalen welke aanbieder en soort livestream zij zouden willen inzetten. Denk er wel aan dat gratis diensten, zoals YouTube, Zoom en Vimeo, stoppen met streamen bij het afspelen van muziek die auteursrechtelijk bestemd is. Er zijn veel verschillende aanbieders die tegen betaling een livestream kunnen leveren, met verschillende opties en kwaliteiten.

In alle crematoria van Monuta zijn livestreamfaciliteiten aanwezig. Voor locaties waar dat niet beschikbaar is, bijvoorbeeld in uitvaartcentra, werkt Monuta samen met een professionele partij. Wij willen graag een hoge kwaliteit bieden, omdat  - net als bij een uitvaart - ook een livestream maar één keer gedaan kan worden. Daarom hebben we een partij gekozen die de kwaliteit kan garanderen en de livestream ook meteen op kan nemen.  Uw Monuta uitvaartverzorger is bekend met de mogelijkheden.

Is het mogelijk om een video-opname van de uitvaart te maken?

Ja, dat is mogelijk. In alle crematoria van Monuta zijn video-opnamefaciliteiten. Voor locaties waar dat niet beschikbaar is, bijvoorbeeld in uitvaartcentra, heeft Monuta verschillende opnamemogelijkheden beschikbaar voor elk budget. Zo werkt Monuta samen met een professionele partij voor opnames. Wij willen graag een hoge kwaliteit aanbieden, omdat - net als de uitvaart - ook een video-opname maar één keer gedaan kan worden. Daarom hebben we een partij gekozen die de kwaliteit kan garanderen.  Uw Monuta uitvaartverzorger is bekend met de mogelijkheden.

Wat zijn de mogelijkheden voor catering?

Alle cateringfaciliteiten in onze crematoria en uitvaartcentra zijn open. Dit betekent dat een condoleance na de dienst mogelijk is. De horeca is verplicht gesteld om bezoekers  enkele gezondheidsvragen te stellen.

De eigenaar van het crematorium of uitvaartcentrum is verantwoordelijk voor het naleven van deze regeling. Monuta neemt deze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook. Dit betekent dat genodigden, ouder dan 16 jaar, verzocht wordt een contactregistratieformulier in te vullen. Hierin vragen wij u om onderstaande gegevens te verstrekken, als u fysiek een afscheid bijwoont waarbij gebruik wordt gemaakt van de koffiekamer:

  • Volledige naam
  • Datum en verwachte aankomsttijd
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Toestemming

De formulieren zijn verkrijgbaar op de dag van de condoleance of de uitvaart zelf. Monuta zorgt ervoor dat er in de koffieruimte voldoende formulieren aanwezig zijn. Alle formulieren die tijdens een uitvaart worden verzameld, worden in een envelop gedaan en veilig opgeborgen. Deze formulieren worden alleen met de lokale GGD gedeeld, indien er sprake is of een vermoeden van een coronabesmetting. In het kader van AVG (privacywetgeving) bewaart Monuta deze formulieren 14 dagen, daarna worden ze vernietigd.  

Als er geen horecadienstverlening is, dan hoeven er bij binnenkomst geen gezondheidsvragen te worden gesteld en is het invullen van het contactregistratieformulier niet nodig. 

Monuta zorgt ervoor dat de catering veilig en hygiënisch verloopt. Uiteraard helpen onze aanwezige medewerkers hierbij en geven zij instructies. Uw uitvaartverzorger kan u meer vertellen over de mogelijkheden.