Overslaan en naar de inhoud gaan
Hoe lang moet ik premie betalen?

Wanneer u nu een uitvaartverzekering afsluit, betaalt u premie tot aan het overlijden van de verzekerde(n). Dit noemen we een levenslange premiebetaling. Uiteraard bent u dan ook levenslang verzekerd.

Heeft u al een uitvaartverzekering van Monuta en wilt u weten wat de einddatum van uw premiebetaling is? Deze staat vermeld in uw polis. In uw Mijn Monuta-account kunt u de polis inzien. Heeft u nog geen Mijn Monuta-account? Activeer dan uw Mijn Monuta-account.

Wat zijn de mogelijkheden voor het betalen van mijn premie?

Vraagt u een nieuwe uitvaartverzekering aan? U kunt kiezen voor een automatische incasso per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar. Het is iets goedkoper om uw premie per kwartaal of per jaar te betalen, dan wanneer u uw premie maandelijks betaald. Het is niet mogelijk om uw premie met contant geld te betalen.

Heeft u al een uitvaartverzekering bij Monuta en wilt u uw premie via automatische incasso gaan betalen? Geef dit dan aan ons door via uw Mijn Monuta account.

Heeft u andere vragen over uw premiebetaling of het wijzigen van uw betalingswijze? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij hebben dan uw gegevens bij de hand en kunnen u direct antwoord geven. U kunt ons bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur.

Ons IBAN nummer is: NL37 RABO 0138 7805 87
Onze BIC code is: RABONL2U

Wat gebeurt er als ik (tijdelijk) mijn premie niet kan betalen?

Heeft u problemen met het betalen van uw premie of heeft u een betaalachterstand? Neem dan telefonisch contact met ons op, zodat wij u kunnen helpen. U kunt ons bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08:00 tot 21:00 uur.

Wanneer u de premie van uw verzekering niet betaalt of mist, ontvangt u drie herinneringen. U kunt de gemiste premiebetaling dan alsnog voldoen. Als u ook na de derde en laatste herinnering de premie niet betaalt, beëindigen wij uw verzekering. Dat betekent dat u, en eventueel medeverzekerden op uw polis, niet meer verzekerd zijn voor de kosten van een uitvaart. Om te voorkomen dat u of uw nabestaanden voor onverwachte kosten komen te staan, is het belangrijk dat u uw premie op tijd betaalt. 

Heeft u vragen over uw premie of premiebetaling? Neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt ons bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08:00 tot 21:00 uur.

Waar kan ik een vraag stellen over premiebetaling?

Voor vragen over uw premiebetaling kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen, wij hebben dan uw gegevens bij de hand en kunnen u direct antwoord geven. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 22 92.

Ons IBAN nummer is: NL37 RABO 0138 7805 87.
Onze BIC code is: RABONL2U

Betaal ik elke maand dezelfde premie?

Gedurende een kalenderjaar betaalt u periodiek dezelfde premie. Wij hebben een beleid ontwikkeld voor het jaarlijks vaststellen van de premie. De premie kan dalen als de rente stijgt. De premie kan stijgen als de rente daalt. Bij de berekening van de nieuwe premie op basis van de renteontwikkeling, houden we ook rekening met ontwikkelingen in sterfte en kosten. Als wij u de nieuwe premie doorgeven, leggen we ook uit waarom deze is gewijzigd.
Daarnaast wordt u premie elk jaar geïndexeerd. Lees meer over indexering.  

Wat is het IBAN rekeningnummer van Monuta?

Ons IBAN nummer is: NL37 RABO 0138 7805 87

Onze BIC code is: RABONL2U