Overslaan en naar de inhoud gaan
Welke verzekeringen moet ik opgeven bij de Belastingdienst?

Alle verzekeringen die u kunt afkopen moeten bekend zijn bij de Belastingdienst. Zowel een uitvaartverzekering in natura als een geldverzekering is afkoopbaar. Als bij de belastingaangifte de waarde van de afkoopsom van de verzekering hoger is dan € 7.232 (2020), dan moet u het hele bedrag opgeven bij de Belastingdienst. Is het bedrag lager dan € 7.232 (2020), dan valt dit onder de vrijstelling en hoeft u dit niet op te geven bij uw  aangifte. Het gaat hierbij dus niet om de verzekerde waarde, maar de daadwerkelijke (afkoop)waarde van de verzekering.

Waar kan ik de waarde van mijn verzekering opvragen?

De waarde van uw verzekering staat vermeld in uw polis. In uw Mijn Monuta-account kunt u de polis inzien. Heeft u nog geen Mijn Monuta-account? Activeer dan uw Mijn Monuta-account. U kunt ook telefonisch de waarde bij ons opvragen via het gratis telefoonnummer 0800 - 022 22 92. Wij zijn maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur.

Waarom informeert Monuta mij niet zelf over de afkoopwaarde van mijn verzekering?

Verzekeringen die u kunt afkopen moeten bekend zijn bij de Belastingdienst. Dit geldt niet voor alle verzekeringen. De meeste uitvaartverzekeringen hebben een (afkoop)waarde die lager is dan het vrijgestelde bedrag van € 7.232 (2020). Daarom informeert Monuta haar verzekerden niet proactief.