Overslaan en naar de inhoud gaan
Wat als ik het niet eens ben met de wijziging van de premie?

Als u het niet eens bent met de wijziging van de premie per 1 januari dan kunt u de verzekering stopzetten of het bedrag aanpassen. Op www.monuta.nl/opzeggen leest u meer over het stopzetten van de uitvaartverzekering. 

Wat als ik de verzekering wil stopzetten na het wijzigen van de premie?

De verzekering kan worden stopgezet. Op www.monuta.nl/opzeggen leest u meer over het stoppen van de uitvaartverzekering. De uitvaartverzekering heeft soms een waarde. We noemen dit de afkoopwaarde. Bij het wijzigen van de marktrente wordt ook die waarde aangepast. De afkoopwaarde daalt als de marktrente stijgt. Bij een rentedaling stijgt de afkoopwaarde.

Wat gebeurt er met de afkoopwaarde bij een wijziging van de marktrente?

De verzekering heeft soms een waarde. We noemen dit de afkoopwaarde. Als u de verzekering afkoopt, dan keren wij de afkoopwaarde aan u uit en bent u niet meer verzekerd voor de kosten van uw uitvaart.

Bij het wijzigen van de marktrente kan de afkoopwaarde wijzigen. De marktrente heeft invloed op de rekenrente die wij vaststellen voor uw uitvaartverzekering. De afkoopwaarde daalt als de rekenrente stijgt. Bij een rekenrentedaling stijgt de afkoopwaarde. Hier leest u meer informatie over de wijziging van de afkoopwaarde.

In de tekst leest u de begrippen rekenrente en marktrente. Hieronder leggen wij kort uit wat we met deze begrippen bedoelen.

Rekenrente: 
Bij de bepaling van de hoogte van de premie gaat Monuta er vanuit dat de waarde van uw verzekering toeneemt met een vast rentepercentage, dit heet rekenrente. De hoogte van de rekenrente wordt door Monuta mede bepaald op basis van de verwachting én ontwikkeling van de marktrente. 

Marktrente: 
Monuta krijgt een vergoeding voor het uitlenen van geld voor een bepaalde tijd, dit wordt marktrente genoemd. De hoogte van de marktrente wordt niet door Monuta bepaald. Aan de hand van de marktrente wordt door Monuta de rekenrente bepaald die invloed heeft op de hoogte van de premie.

Wijzigt de premie ook door indexering?

De premie wijzigt ook door indexatie. Bij de indexatie van een uitvaartverzekering, oftewel aanpassing van het verzekerd bedrag, vangen we de algemene prijsschommelingen op het gebied van uitvaartzorg op. Hierdoor blijft de verzekering waardevast. In de brief over het wijzigen van de premie op basis van de marktrente, staat ook informatie over de indexatie. Zo heeft u alle informatie over de uitvaartverzekering per 1 januari in een overzicht. 

Welke rente gebruikt Monuta om de premie te berekenen?

Bij het beoordelen van de ontwikkeling van de rente maken we gebruik van rentegegevens die De Nederlandsche Bank publiceert op haar website. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u weet waar die rentegegevens vandaan komen en dat dit een onpartijdig bron is.  Deze rentegegevens herrekenen we, zodat deze ook geschikt zijn om premies te berekenen. We doen dit via een standaard methode, die in de financiële wereld gebruikelijk is en door ook DNB is beschreven.