Regeling Beheerst Beloningsbeleid Monuta

Het beloningsbeleid van Monuta is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles is nauw verbonden met een integere en beheerste bedrijfsvoering en gericht op de langere termijn. Dit betekent onder andere dat waar mogelijk moet worden voorkomen dat medewerkers door de beloning geprikkeld worden tot onzorgvuldig handelen naar diverse stakeholders toe (klanten, directie, aandeelhouders en andere medewerkers).
 
De Regeling beheerst beloningsbeleid Wft. 2014 en de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars hebben directe werking voor Monuta. Klik hieronder om te lezen hoe Monuta haar beloningsbeleid heeft vormgegeven.