Beleggingsbeleid

Doel 
Net als andere verzekeraars belegt Monuta de premies van haar klanten. Als stichting hebben we geen aandeelhouders die (een deel van) de winst krijgen. Daarom is het doel om te beleggen met maximale zekerheid voor onze klanten tegen een betaalbare premie. Onze beleggingsrisico's worden zoveel mogelijk beperkt door:

  • de verhoudingen tussen de verschillende categorieën in de beleggingsmix;
  • ons geld alleen uit te lenen aan partijen van wie we vrijwel zeker weten dat zij ons dat bedrag (inclusief rente) terug zullen betalen;
  • onze beleggingen te spreiden over zo veel mogelijk partijen (zowel voor vastrentende waarden als voor aandelen);
  • de externe partijen die ons geld beheren zorgvuldig te selecteren.


Transparantie en duurzaamheid 
De meeste van onze beleggingen zijn openbaar en worden verhandeld op de beurs. De bedrijven en landen waarin wij beleggen, zijn van onbesproken gedrag en voldoen aan de geldende normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Monuta onderschrijft de Code Duurzaam beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Vrijwel al onze beleggingen voldoen hieraan.

Beleggingsmix
Monuta voert een degelijk beleggingsbeleid met als doel maximale zekerheid voor onze klanten tegen een betaalbare premie. Hieronder staat de gewenste beleggingsmix vanaf 2012, met daarbij de bandbreedtes (minimale en maximale weging). Naast deze beleggingsmix bepaalt Monuta voor iedere categorie de stijl en voorwaarden waaronder belegd wordt (beleggingsrichtlijnen). Het daadwerkelijke beheer van de verschillende categorieën is onder gebracht bij externe vermogensbeheerders.

 

 

Vastrentende waarden 
De vastrentende portefeuille wordt beheerd door een vermogensbeheerder. Monuta heeft in detail met deze beheerder afgesproken onder welke beleggingsrichtlijnen dit gebeurt. Zo is er afgesproken welk bedrag er maximaal aan één partij mag worden uitgeleend. Daarnaast moet er voor alle beleggingen een rating beschikbaar zijn. Er is per rating bepaald hoeveel er maximaal mag worden uitgeleend aan partijen met deze rating:


Aandelen
18,5% van de beleggingen wordt belegd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen via fondsen. Het grootste gedeelte is belegd in een groot aantal Europese bedrijven, om het risico te spreiden. Een klein deel is belegd in landen met een opkomende economie.

Commodities 
Een klein deel van de beleggingen is belegd in een beursgenoteerd fonds dat handelt op de grondstofmarkten.

Audit & Risk commissie
De Audit en Risk commissie van Monuta is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Dit beleid bestaat uit:

  • Het vaststellen van het doel en de stijl van het beleggingsbeleid;
  • Het samenstellen van de beleggingsmix;
  • Het bepalen van de beleggingsrichtlijnen per beleggingscategorie;
  • Het selecteren en beoordelen van de externe vermogensbeheerders.

De commissie legt het beleid voor aan de Raad van Commissarissen van Monuta en vraagt hen vooraf toestemming.

Vragen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact met ons op.