Fraudebeleid

Vertrouwen is de belangrijkste bouwsteen in de relatie die wij met onze klanten aangaan. Wij beseffen ons dat er altijd een kans bestaat dat hier misbruik van gemaakt kan worden door fraude te plegen. Daarom doen wij actief aan fraudebestrijding, zodat goedwillende klanten geen nadeel ondervinden van eventueel kwaadwillende klanten.

Wat verstaan wij onder fraude? 

Onder fraude verstaan wij 'het doelbewust benadelen van Monuta om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden'. Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Verzwijgen van medische gegevens bij het aangaan van een uitvaartverzekering;
 • Proberen om dezelfde declaratie meerdere malen vergoed te krijgen;
 • Veranderen van nota's;
 • Opgeven van een valse naam en adres.

Helaas gebeurt het soms dat we fraude ontdekken. Bijvoorbeeld als iemand de gezondheidsvragen niet naar waarheid beantwoord. Monuta heeft een fraudecoördinator in dienst die (vermoedelijke) fraude behandelt.

Wat doen we als we fraude vermoeden? 

Als we vermoeden dat iemand fraudeert, kunnen we:

 • Het vermoeden van fraude in behandeling geven bij de Toetsingscommissie Fraude Gezondheidsgegevens;
 • De betrokkene registreren op een lijst van Monuta met (mogelijke) fraudeurs;
 • Persoonlijke informatie van de betrokkene vergelijken met die van andere organisaties;
 • Het vermoeden van fraude melden bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude.

Daarbij is de bescherming van de privacy belangrijk voor u en voor ons. Monuta gaat dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Meer informatie hierover kunt u lezen in ons Privacy statement.

Wat doen we als we fraude ontdekken? 

Als we fraude vaststellen, krijgen de betrokkenen altijd eerst een brief. Daarin leggen we uit welke maatregelen we gaan nemen. We kunnen:

 • Het bedrag dat verzekerd is, niet of gedeeltelijk uitkeren;
 • De verzekering wijzigen of opzeggen;
 • De kosten die we gemaakt hebben terugeisen;
 • Andere verzekeraars informeren over de fraude.

Als Monuta met één van de onderstaande situaties wordt geconfronteerd, dan doet Monuta 
in dat geval aangifte van verzekeringsfraude bij de speciale recherche-eenheid van de 
Nationale Politie. 

 • Fraude in combinatie met andere, ernstig strafbare misdrijven (bijv. doodslag of brandstichting);
 • Fraude gepleegd in samenwerking met meerdere personen (in georganiseerd verband);
 • Herhaaldelijk frauderen of poging tot frauderen binnen een bepaalde periode;
 • Fraude waarbij een groot financieel voordeel is verkregen;
 • Fraude waarbij de dader een voorbeeldfunctie heeft in de samenleving.