Monuta Charity Fund

Al 15 jaar geeft Monuta geld aan lokale initiatieven via het Monuta Charity Fund (MCF). Medewerkers van Monuta, samenwerkende assurantietussenpersonen en franchisenemers zijn ambassadeur van het fonds. Monuta weet hoe moeilijk het kan zijn om na het verlies van een dierbare de draad weer op te pakken. Met het Monuta Charity Fund dragen wij graag bij aan initiatieven die erop gericht zijn om mensen te ondersteunen in de moeilijke periode vlak voor of na het overlijden van een dierbare.

Heeft u een project dat past bij het thema Zorg voor nabestaanden? Kijk dan bij de voorwaarden bij een aanvraag of bij aanvraag indienen. U kunt uw aanvraag indienen samen met een ambassadeur van het fonds. Neem hiervoor contact op met een Monuta-vestiging bij u in de buurt. Heeft u vragen, dan kunt u ons bereiken via het contactformulier.

Naar contactformulier

Welke projecten ondersteunt het MCF? 

Het MCF richt zich op projecten die te maken hebben met het bieden van zorg aan nabestaanden. U kunt hierbij denken aan het opleiden van vrijwilligers die hulp bieden bij rouwverwerking, maar ook aan het geven van lezingen of beschikbaar stellen van troostkoffers voor leerlingen die een medeleerling verloren hebben. En we dragen graag bij aan herdenkingsprojecten, zoals bijeenkomsten, herinneringsmonumenten of lotgenotencontact. Daarnaast komen ook projecten die te maken hebben met terminale zorg en palliatieve zorg in aanmerking voor een donatie. Lees meer over waaraan een project moet voldoen.

Film Monuta Charity Fund 

Hieronder kunt u een film bekijken over het Monuta Charity Fund. De film geeft uitleg over het fonds en belicht verschillende projecten die mogelijk zijn gemaakt dankzij een donatie van het MCF. Wellicht brengt de film u op ideeën voor uw eigen organisatie.

Monuta Charity Fund