Richtbedragen

Projecten voor rouw-/gedenkmuren of andere herdenkingsprojecten (film, dvd, boeken, kunstwerken en stilteruimtes) 
Voor herdenkingsprojecten wordt een maximum van € 5.000 gehanteerd.

Herdenkingsdiensten

 Het richtbedrag voor herdenkingsdiensten of vergelijkbare bijeenkomsten bedraagt maximaal €1.500.

Telefoonhulpdiensten/chatsessies ten behoeve van rouwverwerking 

Voor telefoonhulpdiensten en chatsessies worden geen apparatuurkosten vergoed.

Opleiden van vrijwilligers of deskundigheidbevordering 

Het MCF geeft bij het thema Zorg voor nabestaanden donaties voor opleidingskosten of kosten ten behoeve van deskundigheidsbevordering; € 40 per persoon per dagdeel met een maximum van € 2.000.

Aanvragen troostkoffer 

Basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs kunnen via hun ambassadeur een troostkoffer aanvragen bij het MCF. Per schoollocatie wordt er eenmalig een troostkoffer verstrekt. De koffer kan ook in andere settings worden gebruikt voor dezelfde leeftijdscategorieën. Ook hier geldt één koffer per locatie. De pakketten hebben een waarde van circa € 200.

Restauratie van herdenkingsmonumenten (geen regulier onderhoud)

Voor dit soort projecten wordt in principe een vaste bijdrage van € 2.500 gehanteerd. Uiteraard kan hier een uitzondering op worden gemaakt als hier een gegronde reden voor is. In beginsel wordt geen bijdrage verstrekt voor regulier en gebruikelijk periodiek onderhoud.

Dagactiviteiten, contactdagen en vakantieweken voor lotgenoten 

Richtbedrag voor dagactiviteiten en vakantieweek zonder overnachting is € 25 per persoon met een maximum van € 2.500. Voor vakantieweekenden of -weken met overnachting geldt een richtbedrag van € 40 per persoon en hanteren we een maximum van € 3.000.

Heeft u vragen over het thema of wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een donatie? Neem dan contact op via het contactformulier.

Naar contactformulier