Bestuur Monuta Helpt

  • Anita Witzier

  • voorzitter

  "Bestuurslid zijn van Monuta Helpt is niet alleen een dankbare functie, maar ook een heel leerzame. Door de aanvragen die wij via de Monuta Helpt-ambassadeurs vanuit het hele land binnen krijgen, krijgen we de mogelijkheid om een andere wereld te betreden. Een wereld die voor veel mensen onzichtbaar is, maar waarvoor het belangrijk is dat haar bestaan en behoeftes worden gezien en erkend. Wij kunnen daar als Monuta Helpt-bestuur een waardevolle bijdrage aan leveren."

 • Quinten Fraai
  • Quinten Fraai

  • bestuurslid en directievoorzitter Monuta

  “Mensen steunen op het moment dat ze dit het hardst nodig hebben, dat is onze missie. Het is het basisprincipe van Monuta, het zit in ons DNA. Met Monuta Helpt geven we invulling aan dit doel. Door donaties aan lokale initiatieven die erop gericht zijn om mensen emotioneel en praktisch te ondersteunen in de moeilijke periode kort voor én na het overlijden van een dierbare. Monuta Helpt levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan het prachtige werk dat deze organisaties doen. En daar zijn we trots op.”

  • Koos van Donselaar

  • bestuurslid

  “Het is telkens weer een feest om eens in de paar maanden samen met de andere bestuursleden alle aanvragen door te nemen. Ik ben met name getroffen door het feit dat er zoveel met grote zorg gekozen en goed gemotiveerde aanvragen bij zijn, waarin Monuta Helpt zich relatief kleinschalig en dus onderscheidend met deze ondersteuning kan bezighouden. Dat is het in optimale zin nastreven van de doelstelling van het fonds en dat geeft voldoening.”

 • Jacqueline Bruil
  • Jacqueline Bruil

  • bestuurslid

  “Toen de gelegenheid zich voordeed om Dolf Wille op te mogen volgen als bestuurslid van Monuta Helpt heb ik daar geen moment over na hoeven te denken. Graag lever ik een bijdrage aan de doelstellingen van dit prachtige fonds. Dit fonds, dat ondersteuning biedt aan zo veel mensen op momenten dat het écht nodig is. Kennis nemen van zulke diverse initiatieven, die ieder op hun eigen wijze bijzonder zijn: hoe mooi is het om vanuit Monuta Helpt ook daadwerkelijk die maatschappelijke betrokkenheid te ondersteunen!"

 • Alex van de Kamp
  • Alex van de Kamp

  • bestuurslid

  Het is een eer om als bestuurslid deel uit te maken van het bestuur Monuta Helpt. De aanvragen die wij ontvangen zijn vaak zeer indrukwekkend. Met verbazing stel ik vast, dat er gelukkig nog altijd vrijwilligers zijn die aandacht hebben voor de medemens die alleen is, die eenzaam is of die het verlies van een naaste aan het verwerken is. Al die vrijwilligers nemen initiatieven om mensen bij elkaar te brengen, herdenkingen te organiseren, een moment te creëren waarvoor een ieder aandacht is of aandacht wordt gegeven aan die persoon die daar behoefte aan heeft. Mooi is het dat wij vanuit Monuta Helpt deze initiatieven kunnen ondersteunen, zodat de vrijwilligers in de gelegenheid worden gesteld de mensen te blijven helpen die het nodig hebben.