Monuta Helpt_richtbedragen en voorbeelden

Toegewezen projecten

Een aantal toegewezen projecten

Stichting Living Memories

Terminaal zieke kinderen delen een angst. De angst om vergeten te worden. Daarom biedt Stichting Living Memories terminaal zieke kinderen tot 18 jaar de mogelijkheid om kosteloos hun levensverhaal professioneel vast te laten leggen via een video- en/of audioportret. Een portret van hun leven geeft hen namelijk rust, omdat hun verhaal is verteld en ook na de dood nog kan worden gehoord. Tegelijkertijd behouden de ouders van deze kinderen iets tastbaars. Uit contacten met zorgprofessionals en nabestaanden van overleden kinderen, blijkt namelijk dat het bezitten van tastbare herinneringen goed is voor het rouwproces.

Stichting Eet mee! Vaste gast 

Deze stichting maakt waardevolle ontmoetingen mogelijk voor (kwetsbare) ouderen die vaak na een overlijden alleen zijn achtergebleven. Eet mee! zorgt ervoor dat zij één of meer keer per maand als vaste gast in hun woonomgeving bij iemand thuis aan tafel kunnen aanschuiven. Na een persoonlijk gesprek maakt Eet mee! een match op maat, waarna men kan kiezen om vooraf met elkaar kennis te maken.

Stichting Wens in Beweging

Stichting Wens in Beweging vervult wensen van terminale patiënten die nog een keer ergens naartoe willen, maar waarbij gewoon vervoer niet mogelijk is. De stichting stelt twee speciaal ingerichte ambulances met zorgverleners ter beschikking. Zo kunnen de patiënten toch nog een keer naar een favoriet plekje, zoals de zee of dierentuin. Ze worden liggend vervoerd in een ambulance en volgen via een scherm achterin de ambulance de hele rit.

Stichting Nusantara

Rumah Saya, een Indische zorginstelling van Nusantara, biedt professionele zorg met oog voor de Indische cultuur. Een cultuur waar muziek, zang en dans centraal staat. Voor hun bewoners met dementie willen ze graag de Cradle aanschaffen. Dit is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie én hun omgeving. De Cradle tovert herkenbare geluiden tevoorschijn en een glimlach op het gezicht! Door herhalingen van bekende geluiden wordt het geheugen bij de bewoners actief gestimuleerd en vermindert de eenzaamheid.

Stichting Aanmij

In Nederland krijgen jaarlijks 2.700 jongeren te horen dat ze een kwaadaardige tumor hebben. Voor één op de vier is een behandeling niet meer mogelijk. Stichting Aanmij wil deze jonge mensen helpen tijdens hun laatste levensfase. Hoe hou je de regie over dat laatste deel? Kweek je begrip bij je omgeving? Hoe bereid je je op zo’n jonge leeftijd voor op het sterfproces? Met de donatie willen ze vrijwilligers voor een bel- en buddyteam opleiden. Voor een luisterend oor en advies van ervaringsdeskundigen. Ook wil de stichting themadagen organiseren over de kwaliteit van leven, zingeving, eenzaamheid en het afscheid. 

De Zorggroep

Op zaterdag 29 september organiseert de Zorggroep in Noord- en Midden-Limburg voor 60 ouderen de Monuta Oldtimer Run: een mooie oldtimertocht door het Limburgse landschap. De bewoners toeren samen met een chauffeur door een herkenbare omgeving waar ze al jaren niet meer zijn geweest. Er ontstaat één op één contact met de chauffeur en aan gespreksstof geen gebrek. Onderweg heerlijk uit eten (en muzikale verrassing!) met bewoners van andere zorgcentra; de dag wordt helemaal compleet als ze een oude bekende van vroeger treffen. Voor één dag haalt de Zorggroep de ouderen uit hun isolement en geven hen het gevoel er weer even bij te horen. 

Heeft u vragen over het thema of wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een donatie? U kunt ons bereiken via het contactformulier