Waaraan moet een project voldoen?

Voor alle aanvragen geldt dat het project voor groepen is en niet voor individuen. Er wordt geen donatie toegekend als de aanvrager een grote vermogenspositie heeft, de donatie bedoeld is voor exploitatie-, renovatie-, organisatie- of promotiekosten of bedoeld is voor vermogensopbouw of fondsvorming. Fondsenwervers kunnen geen donatie aanvragen; Monuta Helpt doneert alleen rechtstreeks. Alle donaties zijn eenmalig per project. Iedere aanvrager kan een keer in de drie jaar een donatie aanvragen. Afdelingen van landelijke organisaties kunnen eenmalig een donatie ontvangen.

Projecten die in aanmerking komen, zijn:

  • de realisatie van een rouw- of gedenkmuur of een ander herdenkingsproject (film, dvd, boeken, kunstwerken en stilteruimtes);
  • herdenkingsdiensten;
  • telefoonhulpdiensten/chatsessies ten behoeve van rouwverwerking;
  • opleiden van vrijwilligers of deskundigheidsbevordering;
  • lespakketten voor scholen die te maken hebben met een overlijden van leerling, leerkracht of ouder van een leerling;
  • restauratie van herdenkingsmonumenten (geen regulier onderhoud);
  • dagactiviteiten, contactdagen en vakantieweken voor lotgenoten;
  • projecten in de palliatieve en terminale zorg.

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een donatie uit Monuta Helpt? Kijk dan bij de voorwaarden. Of dien meteen een aanvraag in.

Aanvraag indienen