75 euro populairste prijs voor uitvaartadvies

Gemiddelde advieskosten onder 100 Euro

Bijna een derde van de intermediairs brengt eenmalig 75 euro in rekening voor uitvaartadvies. Daarmee is dit het meest populaire bedrag voor uitvaartadvies. Voor het eerst sinds het provisieverbod zijn de gemiddelde advieskosten over de financiering van uitvaartkosten onder 100 euro uitgekomen. Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse van uitvaartverzekeraar en uitvaartverzorger Monuta, die de tarieven over 2019 van 832 intermediairs vergeleek.

Vaste fee favoriet
Inmiddels brengt 75 procent van de intermediairs een eenmalig vaste fee in rekening. Deze wijze van beloning groeit ieder jaar weer. In 2014 was dat 64 procent toen een (doorlopend) serviceabonnement meer ingezet werd. Het gemiddelde bedrag dat intermediairs voor hun service vragen is afgelopen jaar net onder de 100 euro uitgekomen terwijl in 2018 dit nog 106 euro bedroeg. De verwachte stabilisatie is uitgebleven. 

advieskosten

Mensen willen ontzorgd worden door een financieel adviseur. Dat begrijpt de markt steeds beter. Ook al daalt de prijs voor advies, de adviseur zal de komende jaren blijven adviseren en bemiddelen. En dat is een goede beweging,” zegt Ruud van der Wal, Manager Intermediaire distributie van Monuta. “De rol van de financieel adviseur in uitvaartverzekeringen is nog steeds van belang. Zo benadrukte Ipsos onlangs dat een kwart van alle uitvaartverzekeringen door een intermediair wordt gesloten.”

Trend zet zich verder door t.a.v. serviceabonnement
Het gebruik van een doorlopend serviceabonnement heeft sinds 2016 een daling ingezet. Op dit moment biedt 13 procent van de intermediairs een doorlopend serviceabonnement aan. In 2018 was dit percentage 14 procent en in 2016 nog 19 procent. Het gemiddelde maandbedrag voor dit abonnement  daalt ook, namelijk naar 3,25 euro (in 2018 3,44). Daarnaast werkt eveneens 12 procent van alle intermediairs met een combinatie van een vaste fee en een doorlopend serviceabonnement.

Over de analyse
Intermediairs die offertes opmaken en aanvragen bij Monuta indienen, hebben de mogelijkheid hun advieskosten te laten afdrukken op de offerte of aanvraag. Van deze advieskosten maakt Monuta ieder jaar een analyse. Dit jaar had de analyse betrekking op 832 verschillende intermediairs.