Advieskosten uitvaartverzekering gestabiliseerd

Advieskosten uitvaartverzekering gestabiliseerd

Waar sinds het provisieverbod de afgelopen jaren nog een flinke daling zichtbaar was van de gemiddelde advieskosten voor een uitvaartverzekering, lijken deze zich te stabiliseren. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van Monuta, die de tarieven over 2016 van 909 intermediairs vergeleek.

In 2016 vroegen intermediairs met een vaste fee gemiddeld € 114,11 voor een advies over uitvaartverzekeringen; slechts een fractie lager dan in 2015, toen adviseurs nog € 115,84 rekenden voor eenzelfde advies. De afgelopen jaren daalden de gemiddelde advieskosten nog; in 2015 met 13% ten opzichte van het voorgaande jaar, in 2014 zelfs met maar liefst 31% ten opzichte van het  jaar 2013 toen het provisieverbod net van kracht werd.

Daling kosten serviceabonnement
De kosten van het serviceabonnement zijn het afgelopen jaar sterk gedaald: Gemiddeld brengt een intermediair zijn klant € 3,70 per maand in rekening. In 2015 was dat nog € 6,81 per maand. Bijna 19% van de intermediairs werkt met een doorlopend serviceabonnement. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2015, toen 16% van de adviseurs voor deze constructie koos. Het aantal intermediairs dat naast het serviceabonnement een eenmalig bedrag in rekening brengt is met 17% gelijk aan vorig jaar. Gemiddeld rekenen zij € 112,70 aan extra eenmalige advieskosten voor een uitvaartverzekering. Twee derde van de intermediairs hanteert een eenmalig bedrag voor het uitvaartadvies, inclusief de bemiddeling.