ANBO en Monuta helpen bij rouwverwerking

ANBO gaat samen met Monuta nabestaanden helpen bij verlies en rouwverwerking. Directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO: "Dit gaan we doen door onze actieve leden die al zich inzetten als Sociaal Netwerker te trainen. Zij krijgen van Monuta extra scholing om mensen die onlangs een dierbare hebben verloren of op een andere manier met verlies te maken hebben gehad, goed bij te kunnen staan."

Verlies heeft enorme impact
ANBO helpt via de Raad en Daad Advieslijn veel senioren met allerlei hulpvragen. "Vaak is dit praktisch van aard: hulp met de administratie of helpen bij het schrijven van een bezwaarschrift. Maar steeds vaker merken onze Sociaal Netwerkers dat mensen ook behoefte hebben aan een luisterend oor. Met name als het gaat om omgaan met verlies van bijvoorbeeld lichamelijke of mentale vermogens, maar ook om het verlies van een dierbare. Je levenspartner, kind of kleinkind verliezen heeft een enorme impact. Onze mensen bieden hen naast een luisterend oor ook ondersteuning door ervoor te zorgen dat ze niet in een sociaal isolement terecht komen, maar onder de mensen blijven", aldus Den Haan.

Nazorg heel belangrijk
Roos Zwetsloot, directeur van Monuta Uitvaartzorg: "Vaak merkt de achterblijver dat na het verlies van een dierbare familie en vrienden op een gegeven moment weer verder gaan. Of dat de omgeving het moeilijk vindt om erover te beginnen. Terwijl de achterblijver nog steeds de behoefte heeft om hier met iemand over te kunnen praten. Wij vinden het heel belangrijk dat we nabestaanden op een professionele manier kunnen ondersteunen na het overlijden van een dierbare. Dit doen we al voor de nabestaanden die de uitvaart door Monuta hebben laten verzorgen. Maar we willen de steun zijn bij ieder afscheid. Daarom hebben we samen met de ANBO en in samenwerking met rouwdeskundige Maria de Greef, een speciale opleidingsmodule ontwikkeld. Hierdoor kunnen we nazorg aanbieden aan alle ANBO-leden."