Overslaan en naar de inhoud gaan

Graf- en crematiekosten onderzoek 2021

donderdag 15 april 2021

Gemeentelijke Grafkosten wirwar door eigen invulling grafrechten en prijsindexering

Lees hier meer over in het persbericht. In onze Graf- en crematiekostenmeter ziet u de graf- en crematiekosten per plaats.

  • Uniformiteit in looptijd en aantal personen per graf een must
  • € 1.271 hoogste prijsstijging gemeentelijke begraafplaats
  • Kosten verschillende begraafplaatsen blijven moeilijk te vergelijken

 

Groningen wederom hoogste gemeentelijke Grafkosten

De duurste en goedkoopste gemeentelijke begraafplaats bevindt zich al jaren in de gemeente Groningen en Losser. Op begraafplaats Esserveld, in Groningen, kost een eenpersoonsgraf met een looptijd van dertig jaar €  8.422 (2020: € 8.072). Alleen met toestemming van de gemeente is een nieuw graf mogelijk op deze begraafplaats. In de Overijsselse plaats Losser kost een eenpersoonsgraf met een looptijd van 20 jaar € 765 (2020: € 748).  Gemiddeld kost een gemeentelijk particulier graf € 3.292 (2020: € 3.202). De gemiddelde Grafkosten van alle begraafplaatsen uit het onderzoek is € 3.036 (2020: € 2.949). 


Gemeentelijke grafkosten top 10 2021

Overzicht van gemeentelijke grafkosten de duurste 10 2021

*alleen 3 laags graven beschikbaar

Particuliere begraafplaatsen zijn vaak goedkoper dan gemeentelijke begraafplaatsen. Dat blijkt uit de allergoedkoopste particuliere rooms-katholieke begraafplaats in Enschede die € 425 vraagt voor een eenpersoonsgraf met een looptijd van 20 jaar. Het duurst is de bijzondere begraafplaats Kerkhof Oud-Ginneken in Breda waar ze € 10.392,50 vragen voor een eenpersoonsgraf met een looptijd van 30 jaar.

Bekijk hier de goedkoopste en duurste gemeentelijke begraafplaats per provincie.

 

Prijsstijging gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeenten bepalen zelf de prijs voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats. Ook bepalen zij de duur van de grafrechten, begraafkosten, kosten voor het grafonderhoud en de jaarlijkse indexering van de prijzen. Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is er een model-beheersverordening Begraafplaatsen en tarieventabel beschikbaar die gebruikt kunnen worden. Echter bepaalt een gemeente hoe zij uiteindelijk communiceren over hun Grafkosten.
De kosten voor grafrechten van gemeentelijke begraafplaatsen stijgen jaarlijks om kostendekkend te kunnen blijven. Uit een steekproef, waarbij 2020 met 2021 is vergeleken, blijken er flinke prijsstijgingen3 te zijn bij in ieder geval 10 gemeenten.


Steekproef prijsstijgingen gemeentelijke Grafkosten

Prijsstijgingen grafkosten 2021 steekproef

Een aantal gemeenten heeft aangegeven waarom de prijsstijging hoger is dan het gemiddelde van 2%.

Gemeente Altena is sinds 2019 een herindelingsgemeente (gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem) die omwille van de uniformiteit het gemiddelde tarief van hun gemeentelijke begraafplaatsen dit jaar als tarief gebruiken waardoor er een prijsstijging is ontstaan.
Gemeente Sliedrecht heeft aangegeven dat zij al jaren de tarieven niet hebben geïndexeerd, sinds 5 jaar verhogen zij daarom de tarieven elk jaar ietwat. Dit jaar zijn er plannen om de begraafplaats te vernieuwen, waardoor ze het tarief verder verhogen om de kosten te dekken.
Gemeente EijsdenMargraten constateerde tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar dat de kosten voor beheer en onderhoud en de baten van de gemeentelijke begraafplaatsen uit de pas liepen. Ook zij hadden de tarieven de laatste jaren nauwelijks geïndexeerd. Daarom is besloten de tarieven te verhogen in 2021.

 

Crematiekosten

Meestal is een crematorium niet in handen van de overheid, maar een ondernemer. De kosten die crematoria rekenen bepalen zij daarom zelf op basis van de kwaliteit van de dienstverlening, investeringen in de faciliteiten en de positie in de markt. In 2020 is in Nederland 66% (bron: LVC) van de overledenen gecremeerd.

De kosten voor een crematie liggen lager dan voor een graf, omdat het om eenmalige kosten gaat. De verschillen tussen regio’s zijn kleiner dan bij begraafplaatsen, omdat er geen grondkosten en bijvoorbeeld onderhoudskosten bij komen. Gemiddeld kost een stille crematie2 (zonder dienst) in Nederland € 694 (2020: € 684), een crematie met dienst kost gemiddeld € 1.391 (2020: € 1.336). De meeste mensen kiezen voor een crematie met een dienst en condoleance in de aula van het crematorium. In de provincie Utrecht zijn de kosten voor een stille crematie2 gemiddeld het laagst (€ 550). Voor een crematie met dienst is Limburg het goedkoopst (€ 1.255).  Een stille crematie is in Friesland gemiddeld het duurst (€ 909) en in Overijssel betalen mensen het meest voor een crematie met dienst (€ 1.552).  

Gemiddelde crematiekosten per provincie

Gemiddelde crematiekosten 2021

1grafrechten en begraafkosten op een gemeentelijke begraafplaats voor minimaal 20 jaar voor een particulier eenpersoonsgraf, het is afhankelijk per gemeente of onderhoudskosten, kosten voor het plaatsen van een grafmonument en administratiekosten hier onderdeel van zijn.

2 stille crematie zonder gebruik van faciliteiten en zonder nabestaanden op het meest voordelige tijdstip, in sommige gevallen valt de asbestemming in de prijs of is begeleiding van nabestaanden inbegrepen.

3 grafrechten en begraafkosten op een gemeentelijke begraafplaats voor minimaal 20 jaar voor een particulier eenpersoonsgraf, administratiekosten kunnen hier onderdeel van zijn, zonder de kosten voor onderhoud of het plaatsen van een grafmonument

4 crematie met gebruik van aula (minimum aantal minuten), tijd voor gebruik is afhankelijk van de locatie

 

Wil je inzicht in de graf- en crematiekosten in een specifieke plaats? Ga naar de Graf- en crematiekostenmeter.

 

Over het graf- en crematiekostenonderzoek

Monuta heeft de Grafkosten van 1.694 begraafplaatsen (algemeen, gemeentelijk en kerkelijk) in Nederland onderzocht. De grafrechten, onderhoud-  en begraafkosten samen bepalen de totale kosten voor de aanschaf van een graf. Daarnaast zijn er 108 crematoria in Nederland gevraagd naar de kosten van een stille crematie met en zonder gebruik van de aula. Van 107 crematoria zijn de tarieven publiekelijk bekend of zijn de tarieven met het onderzoeksteam gedeeld. Al deze kosten zijn in de online Graf- en crematiekostenmeter van Monuta inzichtelijk gemaakt.

Disclaimer

De bedragen in het Graf- en crematiekostenanalyses zijn gebaseerd op onderzoek in de maand januari t/m maart van 2021 en geven een indicatie van de kosten van begraven en cremeren. Het gaat hier om een optelling van een aantal kostenposten zoals grafrecht, begraafkosten, onderhoudskosten bij begraven en de kosten van crematie en asbestemming bij cremeren. Op het moment van overlijden kunnen de kosten afwijken. Monuta kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen naar aanleiding van de uitkomst van het Graf- en crematiekostenonderzoek.

Ondanks het feit dat dit onderzoek uitermate zorgvuldig is uitgevoerd, zijn onjuistheden niet uitgesloten. Opmerkingen naar aanleiding van deze Graf- en crematiekosten kunnen gemaild worden naar grafkosten@monuta.nl.