Grafkosten stijgen in 2016; verschillen per gemeente zijn groot

Begrafeniskosten bestaan voor een groot deel uit grafkosten. Deze kosten verschillen sterk per provincie en zelfs per gemeente. Monuta onderzocht de grafkosten van 1063 begraafplaatsen in 365 gemeenten. Hieruit blijkt dat de gemiddelde kosten van een graf in 2016 zijn gestegen. De duurste gemeentelijke begraafplaatsen bevinden zich in het midden en westen van het land. De goedkoopste vind je in Groningen en Limburg.

Gemiddeld kost een eigen graf voor één persoon in Nederland € 3.039,-. Dit bedrag is gestegen ten opzichte van vorig jaar; toen betaalde men voor eenzelfde graf € 2.860,-. In Limburg betaalt men gemiddeld het minst voor een eigen graf voor één persoon, namelijk € 1.990,-. In Zuid-Holland lopen kosten voor eenzelfde graf op tot gemiddeld € 4.051,-. De grafkosten kunnen per gemeente ook sterk verschillen[1]. Zo ligt de goedkoopste gemeentelijke begraafplaats in Hoogezand-Sappemeer, waar men slechts € 735,- betaalt voor een graf voor één persoon. Nog geen 15 kilometer verderop ligt één van de duurste begraafplaatsen van Nederland; een graf op begraafplaats Esserveld in Groningen kost € 7.267,-.

De prijs van een graf wordt mede bepaald door de grondprijs van een gemeente en het onderhoud dat een graf vergt. Ook wordt de prijs van een graf beïnvloed door de stagnatie in de verkoop van graven. Het aantal crematies neemt immers toe terwijl het aantal begrafenissen afneemt. Landelijk gezien ligt het percentage crematies momenteel rond de 63% en de verwachting is dat dit nog verder stijgt, terwijl het sterftecijfer nagenoeg stabiel blijft.

Gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen
Nederland kent twee soorten begraafplaatsen: de zogenaamde gemeentelijke begraafplaatsen en bijzondere begraafplaatsen, bijvoorbeeld kerkelijke begraafplaatsen. Over het algemeen zijn kerkelijke begraafplaatsen goedkoper, bijvoorbeeld omdat vrijwilligers zich ontfermen over het onderhoud van de begraafplaats. Ook kan het zijn dat leden/parochianen al jaren aan de kerk hebben betaald waardoor zij bepaalde rechten op een graf hebben verworven. Opvallend is echter dat de duurste begraafplaats volgens het onderzoek wel een kerkelijke begraafplaats betreft; Kerkhof Oud Ginneken in Breda rekent € 9.472,- voor een eigen graf.

Men kan ook kiezen voor een graf op een natuurbegraafplaats. De graven op een natuurbegraafplaats kennen geen onderhoud, het graf is immers onderdeel van de natuur. Ook is er meestal sprake van eeuwige grafrust, waardoor een graf dus niet wordt geruimd.

Particulier of algemeen graf
Op begraafplaatsen wordt onderscheid gemaakt tussen particuliere en algemene graven. Een algemeen graf is de goedkoopste optie. In een algemeen graf liggen drie of vier personen, die geen familie van elkaar hoeven te zijn, bij elkaar. Ze worden begraven op volgorde van overlijden. Algemene graven worden uitgegeven met een wettelijke grafrusttermijn van minimaal tien jaar. Na 10 jaar kan het graf worden geruimd.

Een particulier graf (ook wel eigen graf of familiegraf genoemd) kan voor één of meerdere personen worden gehuurd. Men bepaalt zelf wie er in het graf komen te liggen. De huurperiode is doorgaans 20 jaar, met de mogelijkheid dit later te verlengen. Andere perioden van 10, 25, 30, 40 of meer jaren kunnen ook voorkomen.

[1] Deze cijfers zijn indicatief en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.

Grafkosten per gemeente
Monuta heeft de grafkosten van bijna alle gemeenten in Nederland inzichtelijk gemaakt. Benieuwd naar de kosten in uw gemeente? Kijk dan op www.monuta.nl/grafkosten.

Grafkosten 2016