Jongeren bespreken uitvaartwensen meestal niet

Ruim de helft van de jongeren uit Utrecht heeft nog nooit nagedacht over hun eigen uitvaart. En als zij wel hebben nagedacht over hun uitvaartwensen, worden deze meestal niet met anderen besproken. Nog geen kwart heeft zijn of haar ideeën besproken met ouders of vrienden. En nog geen 1% van de Utrechtse jongeren heeft de uitvaartwensen vastgelegd op papier, op de computer of bij een uitvaartverzekeraar.

Overlijden en uitvaart wordt in iets meer dan de helft van de gezinnen wel eens ter sprake gebracht, zo blijkt uit onderzoek van Monuta . Het gaat dan vooral om de keuze voor begraven of cremeren of over de wensen van de ouders of verzorgers met betrekking tot hun uitvaart. Jongeren denken vaak nog niet na over hoe hun eigen uitvaart eruit zou moeten zien. Meisjes hebben vaker wel eens nagedacht over hun eigen uitvaart dan jongens. Ook leeftijd speelt een rol: van de 18- en 19-jarigen heeft 60% er wel eens bij stil gestaan, ten opzichte van 38% in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.

 

Begraven of cremeren
40% van de Utrechtse jongeren heeft nog geen idee of ze na hun dood begraven of gecremeerd willen worden of heeft daar nog nooit over nagedacht. 32% geeft aan begraven te willen worden. Slechts 15% heeft de voorkeur voor een crematie. Dit terwijl in Nederland ruim 61% van alle uitvaarten een crematie is. Ook zou 13% zijn of haar lichaam ter beschikking willen stellen aan de wetenschap. Dit is relatief gezien veel; van de Nederlandse jongeren geeft gemiddeld 6% aan dit te willen.

Wensen
Bijna driekwart van de jongeren zou, als ze nu zouden komen te overlijden, iets mee willen nemen in de kist. Het gaat dan vooral om foto’s (44%) of een knuffeldier (19%). Ook geven de meeste jongeren (61%) aan iets speciaals aan willen in de kist. Bijna de helft zou zijn of haar lievelingskleding en schoenen aan willen. Meisjes vinden dit belangrijker dan jongens. Jongens hebben in iets meer dan de helft van de gevallen geen speciale kledingwensen. Wel geven zij vaker dan meisjes aan het tenue van hun favoriete sportclub aan te willen.

Praat erover met familie of vrienden
Roos Zwetsloot, directeur Uitvaartzorg bij Monuta, benadrukt het belang om goed na te denken over je uitvaartwensen en deze te bespreken en eventueel ergens vast te leggen. Hoe oud je ook bent, de dood komt immers vaak zeer onverwacht. “Wij zien het helaas regelmatig dat nabestaanden niet weten wat de wensen van hun overleden dierbare waren. Hierdoor komen nabestaanden voor moeilijke keuzes te staan, terwijl zij het al zwaar genoeg hebben. Er moet zoveel geregeld worden in een hele korte, maar vaak zeer emotionele tijd. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over je uitvaartwensen en deze vast te leggen, op papier of digitaal. Ook als je nog jong bent. Praat erover met je familie of vrienden. Natuurlijk kun je je wensen naarmate je ouder wordt ook weer aanpassen. Zo weten je nabestaanden welke keuzes ze moeten maken als jij er niet meer bent.”

Alle cijfers in dit bericht zijn afkomstig uit onderzoek onder 1530 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 19 jaar uit alle provincies in Nederland, uitgevoerd door NL-Eyes in opdracht van Monuta in november 2014.