Monuta staat achter beoordelingskader Gezondheidsraad voor alternatieven begraven en cremeren

Na uitgebreid onderzoek heeft de Gezondheidsraad deze week haar advies en beoordelingskader gepubliceerd over nieuwe innovatieve alternatieven voor begraven en cremeren. Resomeren, oftewel alkalische hydrolyse,  voldoet aan de eisen van de Gezondheidsraad. In het adviesrapport beoordelen zij met een aantal beoordelingscriteria deze nieuwe vorm als veilig, waardig en duurzaam. 

Het advies is opgesteld in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie is bezig om de Wet op de Lijkbezorging, die onder andere voorschrijft hoe mensen in Nederland mogen worden begraven of gecremeerd, aan te passen. Ook alternatieven zullen een plek krijgen in de nieuwe wet. Daarom is onderzoek gedaan door de Gezondheidsraad. De Tweede Kamer zal binnenkort het advies behandelen.

Toekomst
Om de Wet op de Lijkbezorging toekomstbestendig te maken is het van belang om een goede beoordeling te doen van nieuwe innovatieve en duurzame mogelijkheden en dit ook vast te leggen. Daar is he beoordelingskader voor bedoeld. Zo krijgen toekomstige technieken binnen de Wet op de Lijkbezorging een kans. Dit kan innovatie in de uitvaartbranche stimuleren. 

Wensen bepalen
Monuta luistert op allerlei manieren naar klanten en hun wensen en op basis daarvan zal een extra vorm van uitvaren onderdeel zijn van onze dienstverlening. 

“Zodra resomeren mogelijk is en in de wet is opgenomen zullen wij altijd vanuit de wens van de nabestaanden en overledene handelen. Iedereen verdient immers een afscheid dat bij hem of haar wensen past. Wij hebben op dit moment nog geen plannen om op een van onze locaties resomeren mogelijk te maken,” zegt Quinten Fraai, CEO van Monuta. Uiteraard maken Monuta uitvaartverzorgers gebruik van alle locaties in Nederland, zoals begraafplaatsen en crematoria en wellicht straks ook van resomeren.