Mortuarium en kosten

Graag geven we u toelichting over de laatste verzorging van een overledene en welke kosten hierbij komen kijken.

Direct na een overlijden
Zo snel mogelijk na een overlijden wordt het lichaam van de overledene klaargemaakt voor de opbaring. Bij elke opbaring vindt noodzakelijke zorg plaats. Daarnaast kunt u kiezen voor wenselijke zorg.

Noodzakelijke zorg
De noodzakelijke zorg bestaat uit het koelen van het lichaam voor het behoud. En uit het eventueel verwijderen van bijvoorbeeld een infuus, katheter of stoma. Ook wordt nagekeken of de overledene donor was. Het is belangrijk dat de noodzakelijke zorg voor een overledene binnen 3 uur plaatsvindt. 

Wenselijke zorg
Onderdeel van de wenselijke zorg is het wassen en kleden van het lichaam. En het sluiten van de ogen en de mond. Ook kan make-up, een geurtje of sieraden worden aangebracht en kunnen nabestaanden kiezen voor thanatopraxie. Bij een crematie of natuurbegrafenis wordt een eventuele pacemaker of neurostimulator verwijderd. Uw uitvaartverzorger kan de wenselijke zorg voor u regelen. U bent altijd vrij om zelf een uitvaartverzorger te kiezen. Een zorginstelling of mortuariumbeheerder mag u hierover geen advies geven.

Locatie laatste zorg en kosten
Afhankelijk van de plaats waar iemand is overleden, vindt de noodzakelijke zorg plaats. De familie is vrij om te kiezen waar de wenselijke zorg en de opbaring tot aan de uitvaart plaatsvindt. Bijvoorbeeld in een mortuarium, uitvaartcentrum of thuis. 

Overlijden in een zorginstelling
Wanneer iemand komt te overlijden in een zorginstelling, vindt de noodzakelijke zorg plaats in het mortuarium van de zorginstelling. De zorginstelling geeft opdracht voor het uitvoeren van de noodzakelijke zorg. De zorgverzekering betaalt de kosten voor de noodzakelijke zorg en de kosten van de eerste drie uur opbaren in het mortuarium. 
Nadat de noodzakelijke zorg heeft plaatsgevonden kan de familie beslissen om ook de wenselijke zorg uit te laten voeren door het mortuarium. Ook kan worden gekozen om de overledene over te laten brengen naar een andere locatie, zoals een uitvaartcentrum. De nabestaanden betalen de wenselijke zorg en de opbaring tot aan de uitvaart. Als de overledene langer dan 3 uur in het mortuarium van de zorginstelling wordt opgebaard, dan brengt het mortuarium hiervoor kosten in rekening.

Overlijden in een verpleeghuis of wooncentrum
Verpleeghuizen en woonzorgcentra hebben meestal geen mortuarium. De overledene blijft op zijn kamer en de familie besluit waar de overledene naar wordt overgebracht. Als de wenselijke zorg op de kamer van de overledene plaatsvindt, dan zal het verpleeghuis of wooncentrum hiervoor kosten in rekening brengen.

Overlijden thuis
Ook bij een overlijden thuis besluit de familie waar de noodzakelijke en de wenselijke zorg plaatsvindt. Dit kan thuis zijn, of bijvoorbeeld in een uitvaartcentrum. 

Ongeval of misdrijf
Bij een ongeval of een misdrijf geeft de politie de opdracht om de overledene naar een forensisch mortuarium te brengen. Daar wordt de doodsoorzaak onderzocht. Wanneer deze bekend is, wordt het lichaam vrijgegeven. De kosten tot deze tijd worden betaald door de politie. Zodra een lichaam is vrijgegeven kunnen de nabestaanden bepalen waar de overledene naartoe wordt overgebracht. De kosten hiervoor worden bij de nabestaanden in rekening gebracht. 

Geen nabestaanden bekend
Soms komt het voor dat de nabestaanden niet binnen 3 uur na een overlijden zijn bereikt. Toch is het belangrijk dat de noodzakelijke zorg wordt gestart. Dan wordt een uitvaartondernemer gevraagd om de noodzakelijke zorg in gang te zetten. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn als de overledene langer dan 3 uur in het mortuarium van de zorginstelling is verbleven. Of als de uitvaartondernemer de overledene moest laten overbrengen vanaf een verpleeghuis, wooncentrum of woonhuis naar een opbaarlocatie. De kosten hiervoor worden doorberekend aan de nabestaanden, ook al konden zij hiervoor geen opdracht geven. 

Meer informatie
Op de website van VMG kunt u de brochure ‘formaliteiten bij overlijden’ downloaden. Hierin is alle belangrijke informatie te vinden.