Nieuwe Monuta uitvaartzekeringen beschikbaar voor intermediar

Twee nieuwe uitvaartverzekeringen met variabele premie
 

Monuta, uitvaartverzorger en verzekeraar, biedt vanaf vandaag twee nieuwe uitvaartverzekeringen via intermediairs. De eerste is een nieuw soort natura uitvaartverzekering, gelanceerd in april, die nu ook beschikbaar is voor intermediairs. De tweede is een kapitaalverzekering die voor nieuwe klanten alleen via het intermediair afgesloten kan worden.
 
“We hebben nu twee maanden ervaring met de nieuwe natura uitvaartverzekering. Onze klanten blijken deze verzekering prettig te vinden door de eenvoud van de combinatie van uitvaartverzorger en vrij besteedbaar bedrag. Ook de uitleg over de variabele premie vinden ze duidelijk. Nu we dat bevestigd hebben gekregen is het tijd voor de volgende stap, het intermediair. Op basis van de nieuwe natura verzekering hebben we ook een Monuta kapitaalverzekering speciaal voor het intermediair ontwikkeld. Klanten die via een intermediair bij ons terechtkomen hebben een ander startpunt dan klanten die rechtstreeks bij ons een uitvaartverzekering afsluiten. Namelijk vanuit de behoefte aan inzicht in hun totale financiële situatie. De oplossing is dan ook vaak financieel van aard voor het afdekken van hun uitvaartkosten,” zegt Frank Fransen, directeur Monuta Verzekeringen. 

Monuta stapt af van het vastgestelde uitvaartpakket met producten en diensten voor nieuwe verzekeringen. De dienstverlening van de Monuta uitvaartverzorger en een vrij te besteden bedrag zijn onderdeel van de nieuwe natura uitvaartverzekering. Hiermee komt Monuta tegemoet aan veranderende klantwensen. Van beide verzekeringen kan de premie daarnaast jaarlijks meebewegen met renteontwikkelingen.
 
“De twee nieuwe uitvaartverzekeringen vervangen de bekende Monuta uitvaartverzekeringen. Uiteraard biedt Monuta volledige ondersteuning op de bestaande portefeuille voor intermediairs en hun klanten. Onze accountmanagers staan in de startblokken om ondersteuning te bieden en vragen te beantwoorden,” zegt Ruud van der Wal, manager intermediaire distributie bij Monuta. 

Variabele premie
Monuta heeft als doel continuïteit en een goede en stabiele financiële gezondheid, zodat ze op lange termijn haar beloftes aan haar verzekeringsklanten na kan komen. Dat doet het bedrijf al meer dan 95 jaar. Een levenslange rentegarantie is niet meer passend. Zeker niet bij de huidige lage rentestand. De premies voor een uitvaartverzekering worden over een zeer lange periode uitgesmeerd. Dit zorgt er voor dat de premie laag is, maar het is lastig een rendement te garanderen op een premie die bijvoorbeeld pas over 60 jaar wordt ontvangen. Om zekerheid te kunnen blijven bieden, gaat Monuta met haar nieuwe uitvaartverzekering over op een variabele premie. De premie beweegt dan mee naar aanleiding van renteontwikkelingen. Deze kan jaarlijks op 1 januari dalen, gelijk blijven of stijgen. Ook indexeert de premie jaarlijks. Monuta informeert klanten elk jaar over de hoogte en reden van de aanpassing.