Verandering in samenstelling raad van commissarissen Monuta

De raad van commissarissen verandert van samenstelling. Theo Janssen is herbenoemd voor een termijn van vier jaar als commissaris. Eric Pouw is 15 mei 2019 afgetreden als commissaris van Monuta. 

Pouw was vanaf 2008 commissaris. Van 2010 tot 2015 heeft hij de rol van voorzitter op zich genomen. Als commissaris is hij lid van de selectie- en remuneratiecommissie en vanaf 2015 voorzitter is hij van deze commissie voorzitter geweest. De directie en commissarissen van Monuta zijn de heer Pouw zeer dankbaar voor zijn bijdrage en rol in de RvC. 

De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden: drs. ir. P.J.A.T. Loijson (voorzitter), prof. mr. T. Bender, drs. G.M. Haandrikman AAG, drs. Th. A.W.M. Janssen en S.T. van Lonkhuijzen MBA MCM.