Veranderingen raad van commissarissen Monuta

Joke van Lonkhuijzen en Tanja Bender nieuwe commissarissen

Per 1 juni 2017 zijn Joke van Lonkhuijzen en Tanja Bender toegetreden tot de raad van commissarissen van Monuta. Mevrouw Van Lonkhujizen was tot 2016 bestuurder bij Cordaan; op dit moment is zij tevens lid van de raad van commissarissen van Achmea. Mevrouw Bender is hoogleraar Internationaal Belastingrecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij voorzitter van de raad van toezicht van KWF Kankerbestrijding.

Maarten Dijkshoorn neemt afscheid als commissaris
Per 1 juli 2017 zal Maarten Dijkshoorn terug treden als commissaris van Monuta. De heer Dijkshoorn trad in 2010  toe als lid van de RvC en vervulde tevens de functie van voorzitter van de Audit & Risk committee. De vennootschap is de heer  Dijkshoorn zeer erkentelijk voor zijn belangrijke bijdrage aan Monuta. 

De raad van commissarissen bestaat vanaf 1 juli  uit vijf leden: mr. F.C.W. Briët (voorzitter), prof. mr. T. Bender, drs. Th. A.W.M. Janssen, S.T. van Lonkhuijzen MBA MCM en mr. E. Pouw.