Vergeten uitvaartverzekeringspolissen in het nieuws

Er verschijnen op dit moment veel nieuwsberichten over vergeten uitvaartverzekeringspolissen. Uit onderzoek van Uitvaartverzekeringwijzer.net blijkt dat nabestaanden na het overlijden van een dierbare vaak niet weten of er een uitvaartverzekering is. Dit zorgt er in sommige gevallen voor dat uitvaartverzekeringen niet worden uitgekeerd. 

Hoe gaat Monuta om met vergeten verzekeringspolissen?  
Op het moment dat Monuta de uitvaart verzorgt, doet de uitvaartverzorger er alles aan om erachter te komen of er een uitvaartverzekering is afgesloten. We kijken uiteraard eerst in ons eigen verzekeringsbestand en vragen nabestaanden altijd of er ook een polis aanwezig is bij een andere verzekeraar. Als de uitvaart niet door Monuta wordt verzorgd, dan kan een nabestaande natuurlijk altijd met Monuta contact opnemen om te controleren of er wel een polis bij ons aanwezig is. 

Begunstigde aangeven
Een verzekerde kan bij ons aangeven wie zijn of haar begunstigde is. De begunstigde is de persoon (of personen) die na overlijden de uitkering van de uitvaartverzekering ontvangt. Daarnaast is het altijd verstandig om bij het afsluiten van een uitvaartverzekering direct toekomstig nabestaanden over het bestaan van de verzekering te informeren. 

Preventief controleren polissen
Jaarlijks controleert Monuta preventief alle polishouders die ouder zijn dan de leeftijd van 110 jaar (ouder dan de oudste persoon in Nederland). Daarnaast houden we regelmatig contact met onze polishouders. Wordt de premie niet (meer) betaald of komen er poststukken retour. Dan zoeken wij uit wat hier de reden van is. Als de verzekerde is overleden, dan nemen wij (als dat mogelijk is) contact op met de nabestaanden. 

Recht op uitkering
Nabestaanden kunnen tot vijf jaar na overlijden de verzekeringsgelden innen. Dit is bepaald in de voorwaarden. Monuta gaat overigens coulant om met deze vijf jaar. Als een nabestaande kan aantonen dat hij of zij begunstigde is, dan doen wij er alles aan om de polis uit te keren aan de rechthebbende. 

Wettelijk register
Monuta staat achter het initiatief om een wettelijk gesteund register bij te houden waarin nabestaanden kunnen controleren of er een uitvaartpolis aanwezig is. Dit initiatief maakt het voor iedereen makkelijker en toegankelijker om een mooi afscheid voor de dierbare vorm te geven.