Wijzigingen in Monuta uitvaartverzekeringen per 1 januari 2017

Graag informeren wij u over een drietal wijzigingen met betrekking tot onze uitvaartverzekeringen:

  • De kosten voor het afkopen en premievrij maken worden € 255,- (was € 250,-)
  • Personen die jonger zijn dan 25 jaar en om medische redenen worden afgewezen, krijgen een alternatief aangeboden
  • Er hoeft geen gezondheidsverklaring meer ingevuld te worden voor het bijschrijven van kinderen voor de gratis kinderverzekering

Kosten afkopen en premievrij maken
Als u de verzekering wilt beëindigen, dan zijn daar kosten aan verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de reële gemiddelde kosten bij afkoop en premievrij maken en kunnen jaarlijks geïndexeerd worden als gevolg van bijvoorbeeld inflatie. Per 1 januari 2017 bedragen deze kosten € 255,- per verzekering, dit was € 250,- per verzekering.

Op monuta.nl/opzeggen leest u meer over afkopen en premievrij maken.

Verruiming aanbod bij afwijzing op medische gronden
Als u een uitvaartverzekering wilt afsluiten, maar bent afgewezen na het beantwoorden van medische vragen, dan bieden wij een alternatief: een oplossing om een afscheid met een goed gevoel financieel mogelijk te maken. Hiervoor hebben we de natura uitvaartverzekering met een wachttijd van vier jaar, ook wel carenz genoemd. Hierbij geldt tevens een verhoogde premie. Het totaal verzekerde bedrag is maximaal € 15.000,-. Overlijdt de verzekerde binnen vier jaar, dan ontvangen de nabestaanden 80% van de ontvangen premies retour.

Dit alternatief was eerder alleen mogelijk voor personen van 25 jaar of ouder. Vanaf 1 januari hebben wij deze mogelijkheid beschikbaar voor al onze klanten, ook voor minderjarigen met een verzekering op eigen naam.

Geen gezondheidsverklaring bij gratis kinderdekking
Bij het bijschrijven van kinderen op de polis van de ouder later dan 30 dagen na de geboorte werden tot nu toe gezondheidsvragen gesteld. Vanaf 1 januari 2017 kunt u alle kinderen die in aanmerking komen voor gratis kinderdekking zonder gezondheidsvragen op de polis van de ouder bijschrijven of meeverzekeren bij het afsluiten van de verzekering van de ouders. Wanneer het kind op 18-jarige leeftijd zelfstandig een verzekering wil afsluiten, worden er op dat moment wel gezondheidsvragen gesteld.

Het is ook mogelijk om voor uw kind een verzekering op eigen naam af te sluiten. U betaalt hier dan een premie voor. Er worden dan geen gezondheidsvragen gesteld als uw kind 18 jaar wordt. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om een verzekering voor uw kind af te sluiten? Neem gerust contact met ons op via het gratis telefoonnummer 0800 - 022 22 92. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur. U kunt ook contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.