Rampen en calamiteiten

 Het Team Bijzondere Uitvaarten (TBU) is ook gespecialiseerd in rampen en calamiteiten. Vaak denkt men bij rampen en calamiteiten aan grote aantallen dodelijke slachtoffers. Maar ook het overlijden van één persoon kan veel indruk maken op de maatschappij. De druk op gemeenten in deze situaties is enorm. En er is vaak veel belangstelling van media. Hoe geef je als gemeente invulling aan deze situatie? Waar liggen de verschillen in de blauwe, witte, groene, rode en oranje kolom?

Het TBU is de laatste vijf jaar ingezet bij vrijwel alle rampen. Denk hierbij aan de vliegtuigcrash van Turkish Airlines in de Haarlemmermeer en het drama op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn. Daarnaast was het TBU vanuit het Nationaal Crisiscentrum (NCC) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betrokken bij de vliegtuigramp in Tripoli en de organisatie van de daaraan verbonden herdenkingsbijeenkomst. Ook bij het schietincident in Alphen aan den Rijn is het Team Bijzondere Uitvaarten ingezet.

Naast deze gebeurtenissen wordt het TBU ook regelmatig ingezet bij gezinsdrama's. De teamleden zijn dan actief op het gebied van communicatie en mediabegeleiding. Daarnaast begeleiden zij in deze complexe situaties de families en ondersteunen hen bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Zo neemt het team hen zorg uit handen en is er ruimte voor het rouwproces van de nabestaanden.

Regionaal crisisplan

Vaak is de rol van de uitvaartverzorger in deelprocessen van de gemeente onduidelijk. Daarom volgt het team de lijn vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wij committeren ons ook aan het regionaal crisisplan. Dit sluit aan bij de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio's.

Het TBU is actief bij het opstellen van landelijke formats voor draaiboeken. We kunnen meer duidelijkheid geven over de rol van de veiligheidsregio's en de gemeente hierin. Het TBU heeft vele samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten en veiligheidsregio's. Deze samenwerking is maatwerk, we kunnen dus exact aansluiten op de wensen en behoeften die men heeft. Daarnaast werkt Monuta samen met de Raad van Kerken, want ook bij een ramp of calamiteit of bij officiële herdenkingen en rouwplechtigheden spelen kerk en religie vaak een rol. Door deze samenwerking kan de geestelijke hulp al in een vroeg stadium worden ingezet.

Wat kan het TBU regelen?

 •     Overledenenzorg.
 •     Vervoer van overledenen.
 •     Adviseren van de burgemeester of het beleidsteam.
 •     Logistieke en facilitaire ondersteuning bij rampen en calamiteiten.
 •     Inrichten en invullen herdenkingsbijeenkomst.
 •     Begeleiden van hoogwaardigheidsbekleders.
 •     Advies bij communicatie / pers trajecten.
 •     Advies en invulling stille tochten.
 •     Voorlichting, trainingen en presentaties.
 •     Ontwikkeling en inzet bij oefeningen.
 •     Advies bij mediabegeleiding rondom overledenenzorg.

Meer informatie

Het TBU wordt regelmatig ingezet waardoor wij veel kennis en ervaring hebben opgedaan. Hierdoor werkt het team met beproefde draaiboeken en checklisten. Op verzoek geven wij ook presentaties over onze dienstverlening. Wilt u meer informatie of wilt u weten wat het TBU voor uw organisatie kan betekenen. Neem dan gerust contact op met Hans Bleijerveld via 055 -527 42 77 (dag en nacht bereikbaar, ook voor het melden van een overlijden) of via het contactformulier hieronder.

Naar contactformulier