Laatste verzorging

Ieder mens is uniek. Wat ieder mens echter gemeen heeft, is dat zij na geleefd te hebben sterven. Voor de nabestaanden is het een verlies. Maar ook voor zorgverleners, die vaak jarenlang voor iemand hebben gezorgd, kan het verlies groot zijn. Veel (praktische) zaken moeten eerst geregeld worden. Daarna is er een leegte. Het alledaagse leven gaat door; er zijn andere patiënten om voor te zorgen.

In de themabijeenkomst ‘de laatste zorg' besteden we aandacht aan dit onderwerp en bespreken we de verschillende aspecten van de laatste zorg.

Wat wordt er tijdens de bijeenkomst besproken? 

Onderstaand benoemen we puntsgewijs een aantal aspecten van de laatste verzorging. De bijeenkomst kan naar eigen wensen worden ingevuld. Geheel aangepast op het team. Er kan vooraf zelf bepaald worden welke onderwerpen er behandeld worden en waar het aandachtspunt ligt. Hierin zijn we flexibel. Tijdens de bijeenkomst kunnen we aandacht besteden aan de volgende aspecten: 

  • Wat gebeurt er met een lichaam na overlijden? 
  • Wat is de eerste (noodzakelijke) zorg en wie verleent deze? 
  • Wat is de laatste verzorging (wenselijke zorg)? 
  • Welke verschillen zijn er tussen culturen met betrekking tot de laatste verzorging? 
  • Wat zijn de wettelijke voorschriften? 
  • Hoe ga je om met een donorcodicil? 
  • Wat is balsemen / thanatopraxie? 
  • Welke middelen worden gebruikt?

De dood heeft ook alles met cultuur te maken; de samenleving, opvoeding, religie, normen en waarden. Bij bijzondere gebeurtenissen zijn de verschillen duidelijk zichtbaar door de verschillende gebruiken, rituelen en symbolen. Juist rondom de laatste verzorging van de overledene zijn er grote verschillen. De belangrijkste zaken worden toegelicht tijdens de bijeenkomst. Het stellen van vragen en het wegnemen van 'bakerpraatjes' zijn daarnaast een belangrijk onderdeel.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld? 

De bijeenkomst is voor iedereen die werkzaam is in zorgcentra, verpleeghuizen, hospices, palliatieve zorg, mantelzorg of een opleiding volgt voor de zorgsector.

Waar worden de bijeenkomsten gehouden? 

De bijeenkomsten, ook wel klinische lessen genoemd, worden bij voorkeur georganiseerd in een uitvaartcentrum van Monuta op een middag of een avond. Zo krijg je direct een kijkje achter de schermen. Vanzelfsprekend kan de themalezing ook op een eigen locatie worden gehouden.

Wilt u meer informatie over de themabijeenkomsten of wilt u een afspraak maken voor een presentatie? Neem dan contact via het contactformulier hieronder.

Naar contactformulier