Belastingzaken

Als een dierbare overlijdt, zijn belastingzaken wel het laatste waar u aan wilt denken. Toch moet dit ook gebeuren. De belastingzaken van de overledene moeten worden afgerond en als er sprake is van een erfenis moet er successiebelasting worden betaald.

Belastingregels zijn zeer uitgebreid en kunnen door wetswijzigingen veranderen. Daarom is het verstandig om voor het doen van aangifte inkomstenbelasting of van successierecht contact op te nemen met de Belastingdienst. Zij weten wat de laatste stand van zaken is. Leg uw situatie uit en zij kunnen u verder helpen.

Belastingdienst
T: (0800) 05 43
W: www.belastingdienst.nl

Belangrijke zaken na een overlijden waar u meer informatie over kunt opvragen zijn:

  • Belasting en erven: wie erft wat en wat houdt erfbelasting in?
  • Aangifte doen voor de erfbelasting
  • Inkomstenbelasting van de overledene afhandelen.
  • Voorlopige teruggaaf van de overledene stopzetten.
  • Zorgtoeslag: heeft u hier recht op?
  • Huurtoeslag: heeft u hier recht op?
  • Lokale belastingen: misschien komt u in aanmerking voor een lager tarief.
  • Heffingskorting: misschien komtĀ  in aanmerking voor een hogere heffingskorting waardoor u minder belasting en premies hoeft te betalen.