Bijzondere bijstand

Op het moment dat iemand uit uw familie of directe omgeving komt te overlijden, moet hij of zij worden begraven of gecremeerd. De kosten voor een begrafenis of crematie kunnen flink oplopen. Vaak is er voldoende geld, bijvoorbeeld omdat de overledene was verzekerd. Soms is dit niet het geval en kunnen de nabestaanden de kosten van de uitvaart niet betalen. De uitvaartonderneming wil uiteraard wel worden betaald voor haar dienstverlening. Daarom worden er aanmaningen gestuurd en op den duur wordt het bedrag steeds hoger. Zo lopen de kosten verder op.

Voor mensen die de kosten van een uitvaart echt niet kunnen betalen, kan de bijzondere bijstand uitkomst bieden. De bijzondere bijstand kan soms bijdragen  in de kosten waarvoor u onvoldoende draagkracht hebt.

Meer informatie over bijzondere bijstand

Voor meer informatie over bijzondere bijstand kunt u terecht bij uw gemeente. Op de website van het Nibud kunt u zien op welke landelijke tegemoetkomingen u recht heeft en op welk bedrag u eventueel aanspraak kunt maken.