Financiële zaken

Bankzaken

Bankzaken kunnen niet wachten en moeten worden afgehandeld. De hypotheek of huur moet worden betaald, maar er vallen ook rekeningen op de deurmat van de nutsbedrijven, de glazenwasser en het telecombedrijf. Wacht daarom niet te lang met het regelen van de bankzaken. Benader de bank en meld het overlijden. Hieronder ziet u wat u nog meer moet regelen.

  • Als u gevolmachtigde bent, toon dan bij de bank een verklaring van erfrecht, dan kunt u de bankzaken afhandelen.
  • Vraag de bank naar haar beleid bij een overlijden: zijn er standaardformulieren om de wijzigingen door te geven?
  • Worden vaste betalingen meteen stopgezet? Is de en/of rekening nog beschikbaar? De meeste banken bieden deze informatie ook op hun website.
  • Vraag de bank om een overzicht van de periodieke betalingen en automatische incasso's.

Belasting

Als een dierbare overlijdt, zijn belastingzaken wel het laatste waar u aan wilt denken. Toch moet dit ook gebeuren. De belastingzaken van de overledene moeten worden afgerond en als er sprake is van een erfenis moet er successiebelasting worden betaald.

Belastingregels zijn zeer uitgebreid en kunnen door wetswijzigingen veranderen. Daarom is het verstandig om voor het doen van aangifte inkomstenbelasting of van successierecht contact op te nemen met de Belastingdienst. Zij weten wat de laatste stand van zaken is. Leg uw situatie uit en zij kunnen u verder helpen.

Bijzondere bijstand

Op het moment dat iemand uit uw familie of directe omgeving komt te overlijden, moet hij of zij worden begraven of gecremeerd. De kosten voor een begrafenis of crematie kunnen flink oplopen. Vaak is er voldoende geld, bijvoorbeeld omdat de overledene was verzekerd. Soms is dit niet het geval en kunnen de nabestaanden de kosten van de uitvaart niet betalen. De uitvaartonderneming wil uiteraard wel worden betaald voor haar dienstverlening. Daarom worden er aanmaningen gestuurd en op den duur wordt het bedrag steeds hoger. Zo lopen de kosten verder op.

Voor mensen die de kosten van een uitvaart echt niet kunnen betalen, kan de bijzondere bijstand uitkomst bieden. De bijzondere bijstand kan soms bijdragen  in de kosten waarvoor u onvoldoende draagkracht hebt.

Meer informatie over bijzondere bijstand

Voor meer informatie over bijzondere bijstand kunt u terecht bij uw gemeente. Op de website van het Nibud kunt u zien op welke landelijke tegemoetkomingen u recht heeft en op welk bedrag u eventueel aanspraak kunt maken.  

Testament en erfenis

Na een overlijden moet ook de nalatenschap van de overledene worden afgehandeld. Tastbare spullen, denk aan een auto, een huis, een schilderij, sieraden, maar ook een bankrekening, spaartegoeden, aandelen en misschien ook wel schulden. Deze tastbare en niet-tastbare zaken gaan naar de erfgenamen.

Om aan te wijzen wie de zakelijke afhandeling van het leven van de overledene gaat doen, is dan ook belangrijk: wie zijn de erfgenamen? Zij zijn de eerst betrokkenen bij de zakelijke afronding.

Is er een testament?
U begint na het overlijden met het uitzoeken of er een testament is. Wie een testament heeft laten maken, heeft ook zelf een kopie gekregen. Als u dat niet kunt vinden, kunt u zelf of via de notaris naar het testament informeren bij het Centraal Testamentenregister. Vraag schriftelijk om het testament en stuur een kopie van de akte van overlijden mee. Medewerkers van het Centraal Testamentenregister geven notarissen ook telefonisch informatie. Zij melden echter uitsluitend óf er een testament is. Na overlijden kan elke notaris het testament openbaar maken aan de erfgenamen of de executeur.

Centraal Testamentenregister
Hier worden alle Nederlandse testamenten geregistreerd.

Postbus 19398
2500 CJ Den Haag
T: 0900 - 114 41 14 (€ 0,25/minuut)
Open: werkdagen 9.00 - 11.00 uur en 13.30 - 16.00 uur
W: www.centraaltestamentenregister.nl

Wilt u meer weten over erven en erfgenaam zijn? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.