Praktische nazorg kinderen

Het is een gedachte die elke ouder wel eens door het hoofd spookt: wat gebeurt er met mijn kinderen als ik overlijd of als mijn partner en ik samen omkomen bij een ongeval? Op deze pagina leest u meer over de praktische nazorg bij kinderen en ziet u waar u meer informatie kunt vinden.

Wie zorgt er voor de kinderen?

Als er een testament is opgesteld, kan daarin zijn opgenomen wie de voogdij moet krijgen. Is dit niet zo, dan gaat de familierechter kijken naar een praktische nazorg oplossing voor de kinderen. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over voogdij.

Algemene Nabestaandenwet

De overheid wil graag regelen dat er na overlijden een inkomen is voor degenen die achterblijven. Dit is geregeld in de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Op de site van de Rijksoverheid leest u hier meer over.

Studerende kinderen en praktische nazorg

Het overlijden van één van de ouders kan gevolgen hebben voor de tegemoetkoming in de studiekosten. Hoe lager het inkomen, hoe hoger immers de tegemoetkoming van de overheid. Informatie over de gevolgen kunt u krijgen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van de overheid of bel 050 - 599 77 55.

Kinderopvangtoeslag

Als alleenwerkende ouder of als werkende voogd die een kind krijgt toegewezen, moet u soms gebruikmaken van kinderopvang. Bij een jong kind gaat het om kinderopvang. Voor een ouder kind, dat naar de basisschool gaat, gaat het om tussenschoolse en naschoolse opvang. Met de Wet Kinderopvang kunt u in aanmerking komen voor een ‘Kinderopvangtoeslag' van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie over praktische nazorg bij kinderen op belastingdienst.nl of bel naar 0800 – 0543.