Testament en erfgenaam

Na een overlijden moet ook de nalatenschap van de overledene worden afgehandeld. Tastbare spullen, denk aan een auto, een huis, een schilderij, sieraden, maar ook een bankrekening, spaartegoeden, aandelen en misschien ook wel schulden. Deze tastbare en niet-tastbare zaken gaan naar de erfgenamen.

Om aan te wijzen wie de zakelijke afhandeling van het leven van de overledene gaat doen, is dan ook belangrijk: wie zijn de erfgenamen? Zij zijn de eerst betrokkenen bij de zakelijke afronding.

Is er een testament?

U begint na het overlijden met het uitzoeken of er een testament is. Wie een testament heeft laten maken, heeft ook zelf een kopie gekregen. Als u dat niet kunt vinden, kunt u zelf of via de notaris naar het testament informeren bij het Centraal Testamentenregister. Vraag schriftelijk om het testament en stuur een kopie van de akte van overlijden mee. Medewerkers van het Centraal Testamentenregister geven notarissen ook telefonisch informatie. Zij melden echter uitsluitend óf er een testament is. Na overlijden kan elke notaris het testament openbaar maken aan de erfgenamen of de executeur.

Centraal Testamentenregister
Hier worden alle Nederlandse testamenten geregistreerd.

Postbus 19398
2500 CJ Den Haag
T: 0900 - 114 41 14 (€ 0,25/minuut)
Open: werkdagen 9.00 - 11.00 uur en 13.30 - 16.00 uur
W: www.centraaltestamentenregister.nl

Wilt u meer weten over erven en erfgenaam zijn? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.